„Az olasz reneszánsz madrigál?” (2023. február 25-től)

10.sz.Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : Bali Jánosdr. habil. DLA; Liszt díjas művész

Közreműködik Lax Éva, az A:N:S Chorus, Pétery Dóra, Davidovics Igor


A továbbképzés a BMC előadás- és koncert sorozatához kapcsolódik.
4 előadás és koncert  „az olasz reneszánsz madrigál” elemzésére.

A továbbképzés témája: A reneszánsz madrigál a zenetörténet egyik megosztó műfaja: lelkes amatőr kórusok éneklik magyarított szövegekkel, miközben sokakat taszít a körötte kialakult pecsenyeillatú művidámság. Pedig a madrigál a későreneszánsz legfontosabb zenei műfaja – a kritikai élű megjegyzés a zenén keresztül talán a korszakot minősíti? Nem. A madrigál világa mély és elsőrendű, csak friss tekintettel kell szemlélni: felfedezni benne Petrarca követésének nyelvteremtő erejét, a manierizmusnak a lét sötétségével szembenéző tekintetét, az ébredő modern ’én’ kifejeződésre való törekvését. Észrevenni benne a populáris zene és a zeneipar létrejöttét, és ezek recepcióját a kor legnagyobb komponistái részéről. Előadás- és koncertsorozatunkkal szeretnénk kiszabadítani a madrigált a közkeletű előítéletek köréből; rámutatni, hogy benne a legfelnőttebb tartalom jelenik meg a legkifinomultabb formákban.

A téma óriási, s a madrigál szemlélete állandó változásban van. Sorozatunk előadásai nem arra törekszenek, hogy tankönyvként vezessenek elő mindent a műfajjal kapcsolatban, hanem négy különböző szempontból vizsgálják a reneszánsz madrigált. Lax Éva, a 16–17. századi olasz nyelv legkiválóbb hazai tudósa segít a madrigál nyelvhez való viszonyának tárgyalásában. A koncertek ugyan kapcsolódnak valamelyest az előttük elhangzó előadásokhoz, de nem azok illusztrációi, önálló vonulatot képeznek, s az olasz reneszánsz madrigál három kiemelkedő alkotóját és egy nevezetes korabeli antológiáját tárják a hallgatóság elé.

Beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió írása

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: BMC könyvtárában szombat délutánonként – 1093 Bp., Mátyás u.8.

előadás 15:30, utána koncert, 17:00

A továbbképzés időpontja: 

2023. február 25.

előadás: a madrigál, mint mérték koncert: Adrian Willaert: Musica nova (válogatás) A:N:S Chorus, Pétery Dóra (csembaló)

2023. április 1.

 előadás: a zeneipar kezdetei koncert: Antonfrancesco Doni: Dialogo della musica (részletek) A:N:S Chorus, Davidovics Igor (lant)

2023. április 22.

előadás: nyelv és kompozíció koncert: Cipriano de Rore + bj dimin A:N:S Chorus, Pétery Dóra (csembaló), Davidovics Igor (lant)

2023.május 20. előadás: manierizmus koncert: Luca Marenzio A:N:S Chorus, Davidovics Igor (lant)

Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.