Képzések – Metronomképzés
30 órás képzéseink
„Improvizálni jó?” (2023. február 1-től)

1.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés(30 óra)

Előadó:
László Éva – zongora, kamarazene- és improvizáció tanár

A továbbképzés témája:
A továbbképzés témája: Az improvizálás remek játék, kötöttség és szabadság által szórakoztat, fejleszt és tanít. A fokozatosság betartásával könnyen megoldható feladatok segítik a zene érzelmi kifejezését és az írás tudományát. Az improvizáció megváltoztatja a tanár és a diák kapcsolatát, vitálissá tágítja a tanulási folyamatokat, felszabadítja a kreativitást. Az alkotás kinyit egy kaput a tanár és a növendék számára, hogy a játékosság és leleményesség által fejlessze hangszeres tudását, érzelmi színskáláját.

„Nem a nyíl a döntő, hanem a lélekjelenlét. A célba találás csak külső próba…” (2023. február)

8.sz.Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó:
Dr. Romos Zsolt – fuvolaművész-tanár, egyetemi docens

A továbbképzés témája:
A továbbképzés a VIII. Bántai Vilmos Budapesti Fuvola Fesztivál és Versenyhez kapcsolódik. A háromévente megrendezésre kerülő budapesti szakmai verseny átfogó képet adhat a fővárosi fuvolaoktatásról. Az esemény lehetőséget biztosít a szakmai együttműködésre, új tapasztalatok és inspirációk szerzésére, miközben kollégáink megismerhetik az adott körzetben induló tehetséges növendékeket.

Hegedülni természetesen? (2023. március 21-től)

2.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó:
Dr. Molnárné Svikruha Márta – hegedűművész, egyetemi docens, Széchényi István Egyetem

A továbbképzés témája:
A hegedülés alapmozgásainak összefüggései a természetes mozgásokkal. A továbbképzés az Erkel Tehetségnapokhoz kapcsolódik. Bemutató tanítások, előadások, hangversenyek, verseny. A résztvevő tanárok és növendékek aktív közreműködésével. Növendék felkészítés.

„Improvizálhatok??” (2023. március 2-4.)

3.sz. „Musica Futura” -számítógép a zeneoktatásban (30 óra)

Előadó:
Uher Bertalan – trombitatanár, intézményvezető

A továbbképzés témája:
Az IKT eszközök bemutatása. Ingyenes, keresztplatformos szoftverek a zeneoktatásban. Online alkalmazások bemutatása, kipróbálása. Digitális kottakészítés és megosztás, szerzői jogi ismeretek.

„ Cantilena 2in1” – A klarinét és szaxofonjáték azonosságai és különbségei az interpretációban. (2023. március 21-23.)

6.sz.Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó:
Szabó-Rajczi Katalin – klarinét és szaxofonművész, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI tanára

A továbbképzés témája:
Az ideális hangszeres kontaktust ösztönző hangszerkezelési technikák, ötletek, trükkök bemutatása a klarinéton és szaxofonon. A hangszertartozékok: a megfelelő fúvóka, nád, szorító összehangolása, a jó alapok kialakításának lehetőségei. A klarinétról szaxofonra vagy szaxofonról klarinétra váltás nehézségeinek kiküszöbölése.

„Örömteli zongorázás?” (2023. március 21-23.)

5.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó:
Kékesi Judit – zongoraművész, a Bartók Konzervatórium főtárgy és kamrazenetanár

A továbbképzés témája:
A klasszikus zenei képzésben gyakran a feladatokon van a hangsúly, mivel régi korok előadói stílusait kell elsajátítani a növendékeknek. Ennek ellenére meg lehet találni az örömteli önkifejezés formáit is.

„Játék?! Öröm?! Rend!?” avagy az élményszerű – éneklésre, játékra és mozgásra épülő -hangszeroktatás lehetőségei (2023. április 27-29)

9.sz.Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó:
Dr. Romos Zsolt– fuvolaművész-tanár, egyetemi docens

A továbbképzés témája:
A továbbképzési program célja a hangszeres oktatásban dolgozó pedagógusok szakmai és módszertani ismereteinek és készségeinek megújítása, bővítése és fejlesztése. A továbbképzésben részt vevők ismerjék meg – és szerezzenek átfogó elméleti és gyakorlati jártasságot – a hangszeres játék fiziológiai és pszichológiai alapjait, a mozgástanulás szakaszait, a finommotorika kialakításának állomásait, az élményszerű hangszeroktatás, a tiszta örömforrás felfedezésének lehetőségeit, mindezek módszertani alkalmazását.

Az élő GREGORIÁN (2023. október 29-31.)

4.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadók:
Dobszay Ágnes – LFZE-Egyházzenei Tanszék tanszékvezetője, egyházzenetörténész Farkas Domonkos – Egyházzenész, a Gödöllői Premontrei Apátság zenei vezetője Szoliva Gábriel – Egyházzenész, a pasaréti templom szkólavezetője Medgyessy S. Norbert – PPKE BTK Történettudományi Intézet habitált docense, Művelődés történész Kovács László – Egyházzenész

A továbbképzés témája:
A képzés célja az alap-és középfokú oktatási intézményekben oktatók és nevelők, egyházzenei ismereteinek bővítése és továbbfejlesztése. A gregorián ének kétségtelenül a középkorban élte fénykorát, ám az Egyház mind a mai napig a liturgia saját zenéjeként tekint rá. Lehetséges-e ma a gregoriánt zenei anyanyelvként beszélni?

„V. Babszimpózium – In memoriam Kovács Kálmánné (1943-2014)?” (2023. október 19-21.)

7.sz.Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadók:
az előadók felkérés alatt

A továbbképzés témája:
A szimpózium általános pedagógiai és szakmódszertani témákban neves előadók segítségével gazdagítja és támogatja a résztvevő zenepedagógusok módszertani kultúrájának bővítését, valamint a zenetanári professzió megerősítését. A képzés célja zongoratanárok szemléletének, attitűdjének formálása, valamint módszertani eszköztárának megújítása hangsúlyt fektetve a sajátos nevelési igényű gyermekekkel és zenei tehetségígéretekkel való korszerű tanítási-tanulási módszerek bemutatására.