Képzések – Metronomképzés
Képzéseink
A hangképzés KERESÉSE az alapfokú tanításban – Ácsné Szily Éva mesterkurzusa (1. alkalom: október 17.)

23.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap-és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzése 30 órás képzés

Előadó:
Ácsné Szily Éva – hegedűtanár

A továbbképzés témája:
A kisgyerekek korai zenei képzését célozza meg, a kurzuson résztvevő tanárok és növendékek aktív közreműködésével.

“Dicsérjétek az Urat!” – Az évközi idő és az Úr ünnepei egyházi zenéjének tanítása (október 26-28.)

26.sz. Stílusismeret és technikaképzés–alap-és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés 30 órás képzés

Előadó:
Dr. Dobszay Ágnes – LFZE Egyházzene tanszék vezetője, egyetemi tanár
Dr. Mezei János – LFZE Egyházzene Tanszék, Budapesti Énekes iskola zenei vezetője
Dr. Merczel – LFZE Egyházzene tanszék tanára György
Bubnó Tamás – a Budapesti Énekes iskola zenei vezetője, a Szent Efrém Férfikar karnagya
Farkas Domonkos – LFZE Egyházzene tanszék tanára, a Budapesti Énekes iskola tanára

A továbbképzés témája:
Az alap-és középfokú oktatási intézményekben oktatók és nevelők, valamint óvodapedagógusok egyházzenei ismereteinek bővítése és továbbfejlesztése. A továbbképzésben résztvevők ismerjék meg – és szerezzenek átfogó elméleti és gyakorlati jártasságot – az egyházi zene történetéről, liturgiai és művészeti-szellemi kulturális örökségéről. Ismerjék meg az egyházi zene különböző vokális és hangszeres műfajait, az évközi időre és az Úr ünnepeire komponált zeneműveket, azok alkalmazási lehetőségeit a mai iskolai és templomi gyakorlatban. Legyenek képesek a megszerzett ismereteket az egyes korosztályok számára élményszerűen átadni.

Zongora mesterkurzus a IV. „Babszimpózium”-hoz kapcsolódva (A képzés idén elmarad, 2021-ben kerül megrendezésre!)

21.sz. Stílusismeret és technikaképzés–alap-és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés 30 órás képzés

Előadó:
dr. Habil Eckhardt Gábor – zongoraművész -tanár, LFZE egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Orsolya – zongoraművész-tanár, LFZE egyetemi docens
PhD, DSc, dr. habil Komlós Katalin -zenetörténész, LFZE professor emerita
Taraszova Marianna- zongoraművész, tanár, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimn. és Zeneisk.- AMI tanszakvezető, Fekete László Zeneiskola zongoratanára
H. Kürtösi Mónika- zongoratanár, zenetörténész, Kalász Alapfokú Művészeti Iskola
dr. Ribiczey Nóra pszichológus, ELTE – egyetemi adjunktus

A továbbképzés témája:
A képzés kapcsolódik a XII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Versenyhez. A szimpózium általános pedagógiai és szakmódszertani témákban neves előadók segítségével gazdagítja és támogatja a résztvevő zenepedagógusok módszertani kultúrájának bővítését, valamint a zenetanári professzió megerősítését. A képzés célja változatos tanulási tevékenységi formák alkalmazásával: gyakorlati ismeretek átadása, valamint aktuális zenepedagógiai kérdések feldolgozása.

Fuvolázás – a kezdetektől a művészdiplomáig (november 19-22.)

29.sz. Stílusismeret és technikaképzés –alap-és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés 30 órás képzés

Előadó:
Olga Ivusheikova – fuvolaművész, a Moszkvai Gnyeszin Iskola és a Moszkvai Csajkovszkij Konzervatórium tanára
Romos Zsolt – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és gyakorlóiskolájának fuvolaművész-tanára, a Debreceni Egyetem egyetemi docense

A továbbképzés témája:
A fuvola tanításának módszertana alap-, közép- és felsőfokon. A fuvola és a barokk artikuláció. A fúvós technika módszertana és anatómiája. Hangverseny.

„Örömeim, sikereim és nehézségeim a zenetanításban” – Aszalós Tünde mesterkurzusa

1. alkalom: szeptember 25. – 30 órás képzés

Előadó: Aszalós Tünde – zongoratanár, szaktanácsadó

A továbbképzés témája:
A zenetanítás hatékonysága és fogyatékosságai. A zenetanítás összetevő elemei: -lelki,-érzelmi,-indulati,-szellemi,-fizikai. Az amatőr és a zenei pályára készülő növendékek közötti differenciálás lehetőségei. A képzés egész ideje alatt konzultációs lehetőség biztosított.

Mire figyeljek versenyzéskor, mire figyeljek előadás során? (2021. február 7-8)

1. sz. „KI VAGY KI LESZEL?” – zenei tehetséggondozás a művészeti nevelésben (30 óra)

Előadó:
Stachó László – zenepszichológus (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)

A továbbképzés témája:
A képzés során egy, az oktató által kifejlesztett zenei figyelemirányítási módszertant, a Gyakorlásmódszertant mutatjuk be. E módszertan igen hatékonyan segít a legkülönbözőbb stílusú és nehézségű darabok hatékony, pontos és biztonságos, a zenei tartalomra fókuszált megtanulásában, és részben memorizálásukban is.

„Te is tudsz improvizálni?” (1. alkalom 2021. február 10.)

11.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó:
László Éva – zongoratanár

A továbbképzés témája:
Az improvizáció megváltoztatja a tanár és a diák kapcsolatát, vitálissá tágítja a tanulási folyamatokat, felszabadítja a kreativitást. Az alkotás kinyit egy kaput a tanár és a növendék számára, hogy a játékosság és leleményesség által fejlessze hangszeres tudását, érzelmi színskáláját.

„Az önmotiválás kialakítása a siker elérésére” (2021 márciusa)

2.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó:
G. Marek Katalin- tanácsos, fagott mestertanár, vezető-szaktanácsadó

A továbbképzés témája:
„Ki vagyok? Ki leszek?” A motivációs elméletek, gyakorlati alkalmazásuk az oktatásban. Kitekintés a közoktatás különböző területeire. A lemorzsolódás okai, megoldási lehetőségek a művészetoktatásban, a motiválási eszközökkel. Előadás, műhelymunka, workshop.

„Továbbképzés a fúvószenekari munka fejlesztésére” (1. alkalom 2021. március 17.)

4. sz. „Muzsikáljunk együtt” – továbbképzés a kamarazenei és zenekari munka fejlesztésre (30 óra)

Előadó:
Horváth Adrián – fúvószenekari karnagy-művész, a Pápai Bartók Béla AMI igazgatója, Pápa Város Fúvószenekarának karmestere

A továbbképzés témája:
Fúvószenekari típusok. A fúvószenekarok struktúrája, a zenekarszervezés sajátosságai. A fúvószenekari ülésrend és a hangkép kialakítása.

„Musica Futura” MuseScore kottaíró program használata (2021. május 14.-16.)

5.sz. „Musica Futura” -számítógép a zeneoktatásban (30 óra)

Előadó:
Uher Bertalan – trombitatanár, tagintézményvezető

A továbbképzés témája:
Az IKT eszközök bemutatása. Ingyenes, keresztplatformos szoftverek a zeneoktatásban. Online alkalmazások bemutatása, kipróbálása. Digitális kottakészítés és megosztás, szerzői jogi ismeretek.