„Játék?! Öröm?! Rend!?” avagy az élményszerű – éneklésre, játékra és mozgásra épülő -hangszeroktatás lehetőségei

9.sz.Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : Dr. Romos Zsolt–  fuvolaművész-tanár, egyetemi docens

A továbbképzés témája A továbbképzési program célja a hangszeres oktatásban dolgozó pedagógusok szakmai és módszertani ismereteinek és készségeinek megújítása, bővítése és fejlesztése. A továbbképzésben részt vevők ismerjék meg – és szerezzenek átfogó elméleti és gyakorlati jártasságot – a hangszeres játék fiziológiai és pszichológiai alapjait, a mozgástanulás szakaszait, a finommotorika kialakításának állomásait, az élményszerű hangszeroktatás, a tiszta örömforrás felfedezésének lehetőségeit, mindezek módszertani alkalmazását.

Beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió megismert módszerekről, a továbbképzési program 
tananyagának egésze vagy egyik résztémájához kapcsolódva tartalmazza a résztvevő – a téma megértését, elsajátítását tükröző – gondolatait.

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola (1063 Budapest, Szív u. 19-21.) ONLINE

A továbbképzés időpontja: 
2023. április 27. 9.30 -15.30 óra között

2023. április 28.  9.30 -15.30 óra között

2023. április 29.  9.30 -17.00 óra között

Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„Nem a nyíl a döntő, hanem a lélekjelenlét. A célba találás csak külső próba…”

8.sz.Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : Dr. Romos Zsolt – fuvolaművész-tanár, egyetemi docens

A továbbképzés témája A továbbképzés a VIII. Bántai Vilmos Budapesti Fuvola Fesztivál és Versenyhez kapcsolódik. A háromévente megrendezésre kerülő budapesti szakmai verseny átfogó képet adhat a fővárosi fuvolaoktatásról. Az esemény lehetőséget biztosít a szakmai együttműködésre, új tapasztalatok és inspirációk szerzésére, miközben kollégáink megismerhetik az adott körzetben induló tehetséges növendékeket. A zenét, a hangszerjátékot – talán kimondhatjuk – versenyeztetni nem lehet. Ugyanakkor a megmérettetésre szükség van diáknak és tanárnak egyaránt. A versenyre történő több hónapos felkészülési időszakban lehetőségünk van célokat kitűzni, és ezeket minél nagyobb százalékban megvalósítani. Egy ilyen időszak nagyon tanulságos a diák, a tanár és a szülő számára is. – Kit versenyeztessünk?

  • A darab kiválasztása
  • A felkészülés időszaka
  • A színpadi jelenlét és a lámpaláz
  • A verseny
  • Miért lehet hasznos vagy akár káros a versenyzés?
  • A versenyzés hatásai

Romos Zsolt: „Lapozgatva az előző évtizedek versenyfüzeteit, csupa-csupa olyan névvel találkozhatunk, akik ma már meghatározó fuvolaművészei a zenei életünknek itthon és külföldön. Az alapfokú versenyeknek azonban nem ez a legfontosabb célja. A gyerekek szeressenek muzsikálni, akarjanak szépen és jól játszani a hangszerükön. A lényeg nem maga a verseny, hanem a versenyben megmérődő teljesítmény. A magam részéről tökéletesen egyetértek azzal – mi több, a saját gyerekeim kapcsán is azt tapasztalom -, hogy az állandó és kötelező versenyeztetés frusztráló és kontraproduktív. Ezzel együtt is meggyőződésem, hogy a verseny önmagában értéket jelent. A legélvezetesebb szabadidős tevékenységek – sport, vetélkedők, kártya- és egyéb társasjátékok – alapvetően a versengésre épülnek, s a győzelem komoly motiváció és örömforrás is egyben.”

Beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió, a megismert módszerekről vagy növendék felkészítése a versenyre.

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola (1063 Budapest, Szív u. 19-21.) ONLINE

A továbbképzés időpontja: 
2023. február 10.  10.00-15.30 (online előadás)

2023. február 24-25. VIII. Bántai Vilmos Budapesti Fuvola Fesztivál és Verseny, Rácz Aladár Zeneiskola- 1165 Budapest, Táncsics M. u. 7.

Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

V. Babszimpózium – In memoriam Kovács Kálmánné (2023. október 19-21.)

7.sz.Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

A képzés személyes térben kerül megrendezésre!

Előadók:

Kőrösiné Belák Erzsébet – zongoraművész-tanár, tanszakvezető – Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI
Dr. Császár Zsuzsanna Viktória – főiskolai docens – Szegedi Tudományegyetem, Bartók Béla Művészeti Kar
Eckhardt Gábor – zongoraművész-tanár, LFZE docens, A Tóth Aladár Zeneiskola AMI zongoratanára

A továbbképzés témája: A szimpózium általános pedagógiai és szakmódszertani témákban neves előadók segítségével gazdagítja és támogatja a résztvevő zenepedagógusok módszertani kultúrájának bővítését, valamint a zenetanári professzió megerősítését. A képzés célja zongoratanárok szemléletének, attitűdjének formálása, valamint módszertani eszköztárának megújítása hangsúlyt fektetve a sajátos nevelési igényű gyermekekkel és zenei tehetségígéretekkel való korszerű tanítási-tanulási módszerek bemutatására.

Beszámolás formája: Dolgozat

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola (1063 Budapest, Szív utca 19-21.)

A továbbképzés időpontja: 
2023. október 19. 9:00 -17.30
2023. október 20. 9:00 -17.30
2023. október 21. 9:00 -17.30

RÉSZVÉTELI DÍJ A TELJES KURZUSRA: 20.000 Ft.
A képzés végén Tanusítvány kiadására kerül sor. 
A tanusítvány kiadásának feltétele az előadásokról írt reflektív dolgozat. Terjdelem: min. 2 A4 oldal, sorkizárt, Times New Roman 11-es betűtípus, 1,5 sortávolság, kék tintával aláírva, visszaszkennelve megküldeni. 

NAPI JEGY: 5000 Ft/nap – a részvételről 8 órás igazolás kerül kiadásra, ha azt jelentkezéskor jelzi.
Egy képzési napra itt tud jelentkezni!
A képzési nap díját a jelentkezéssel együtt legkésőbb október 19-ig kell befizetni a következő számlaszámra: MKB Bank Nyrt. 10103104-71280570-000000000
Közlemény : V. Babszimpózium, jelentkező vezetékneve, és annak a napnak a dátuma, amelyre regisztrált.

Minimum létszám: 10 fő 

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„ Cantilena 2in1” – A klarinét és szaxofonjáték azonosságai és különbségei az interpretációban.

6.sz.Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : Szabó-Rajczi Katalin – klarinét és szaxofonművész, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI tanára

A továbbképzés témája: Az ideális hangszeres kontaktust ösztönző hangszerkezelési technikák, ötletek, trükkök bemutatása a klarinéton és szaxofonon. A hangszertartozékok: a megfelelő fúvóka, nád, szorító összehangolása, a jó alapok kialakításának lehetőségei. A klarinétról szaxofonra vagy szaxofonról klarinétra váltás nehézségeinek kiküszöbölése. A hangképzés, levegővezetés, hangindítás, artikuláció, test-, hangszer-, szájtartás, a billentéstechnika hasonlóságai és különbségei, szemléltetése azonos előadási darabokon keresztül. Az alap és középfokú oktatásban a könnyed, minőségi játék elősegítése. A memoriter játék tanítása hatékony módszerekkel. A muzikalitás, a zenei kifejező játék, a színes karakterjáték inspirálása, a középfokú felvételi előkészítése, versenyre felkészítés. A továbbképzés az Erkel Tehetségnapokhoz ( 2023.03.27-30-a között) kapcsolódik. Bemutató tanítások, előadások, hangversenyek, verseny. A résztvevő tanárok és növendékek aktív közreműködésével. Növendék felkészítés.

Beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió megismert módszerekről vagy növendék felkészítése a versenyre

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: Tatabányai Erkel Ferenc AMI (2800 Tatabánya, Fő tér 34.)

A továbbképzés időpontja: 
2023. március 21. 9:00 -17.00 óra között

2023. március 22.  9:00 -17.00 óra között

2023. március 23.  14:00 -20.00 óra között

Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„Örömteli zongorázás?” (2023. március 21-23.)

5.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : Kékesi Judit – zongoraművész, a Bartók Konzervatórium főtárgy és kamrazenetanár

A továbbképzés témája: A klasszikus zenei képzésben gyakran a feladatokon van a hangsúly, mivel régi korok előadói stílusait kell elsajátítani a növendékeknek. Ennek ellenére meg lehet találni az örömteli önkifejezés formáit is. A rendszeres zenei versenyekre való felkészülést is segítik a nyilvános előjátszások. A továbbképzés az Erkel Tehetségnapokhoz ( 2023.03.27-30-a között) kapcsolódik. Bemutató tanítások, előadások, hangversenyek, verseny. A résztvevő tanárok és növendékek aktív közreműködésével. Növendék felkészítés.

Beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió megismert módszerekről vagy növendék felkészítése a versenyre

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: Tatabányai Erkel Ferenc AMI (2800 Tatabánya, Fő tér 34.)

A továbbképzés időpontja: 
2023. március 21. 9:00 -17.00 óra között

2023. március 22.  9:00 -17.00 óra között

2023. március 23.  14:00 -20.00 óra között

Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.