Főoldal

Metronom Közhasznú Nonprofit Kft.

Postacím: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.

Faxszám: 06-1-269-3553

E-mail cím: info@metronomkepzes.hu 

Facebook 

Köszönjük

Adatvédelmi Tájékoztató I. Az adatkezelési tájékoztató célja A Metronom Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak mely 2018. május 25-én hatályba lépet ( GDPR). Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.metronomkepzes.hu címen. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására, amelyről érintettek értesítést kapnak. Az adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. II. Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata Személyes adataival az adatkezelő a következő módokon kerülhet kapcsolatba: internetes kapcsolat fenntartásával. Felületünket úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a honlaplapokra vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen. Az Ön adatait, amelyek a felületeink látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, az adatkezelő nem adja tovább. Az adatkezelés időtartama: törvényi irattári szabályozás alapján 5 év III. Adatvédelmi kezelő Elérhetőség : +36 (1)-269-3550 IV. A kezelt személyes adatok köre - Az online jelentkezéssel, jogi tanácsadással kapcsolatosan felmerülő adatok kezelése, így különösen név, lakcím, születési idő, születési hely, anyja neve, szenzitív adatok stb. Egységes elektronikus rendszerben történik a beadása, elbírálása és a jogosultságok, ellenőrzése, nyilvántartása, csakúgy, ahogy a személyes adatok kezelése is, - 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről szóló (Mt.) 9.§ - 11.§-ai rendelkezési alapján a munkavállalók személyes adatainak kezelése. - 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); - 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

Adatvédelmi tájékoztató letöltése itt.