„Az olasz reneszánsz madrigál?” (2023. február 25-től)

10.sz.Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : Bali Jánosdr. habil. DLA; Liszt díjas művész

Közreműködik Lax Éva, az A:N:S Chorus, Pétery Dóra, Davidovics Igor


A továbbképzés a BMC előadás- és koncert sorozatához kapcsolódik.
4 előadás és koncert  „az olasz reneszánsz madrigál” elemzésére.

A továbbképzés témája: A reneszánsz madrigál a zenetörténet egyik megosztó műfaja: lelkes amatőr kórusok éneklik magyarított szövegekkel, miközben sokakat taszít a körötte kialakult pecsenyeillatú művidámság. Pedig a madrigál a későreneszánsz legfontosabb zenei műfaja – a kritikai élű megjegyzés a zenén keresztül talán a korszakot minősíti? Nem. A madrigál világa mély és elsőrendű, csak friss tekintettel kell szemlélni: felfedezni benne Petrarca követésének nyelvteremtő erejét, a manierizmusnak a lét sötétségével szembenéző tekintetét, az ébredő modern ’én’ kifejeződésre való törekvését. Észrevenni benne a populáris zene és a zeneipar létrejöttét, és ezek recepcióját a kor legnagyobb komponistái részéről. Előadás- és koncertsorozatunkkal szeretnénk kiszabadítani a madrigált a közkeletű előítéletek köréből; rámutatni, hogy benne a legfelnőttebb tartalom jelenik meg a legkifinomultabb formákban.

A téma óriási, s a madrigál szemlélete állandó változásban van. Sorozatunk előadásai nem arra törekszenek, hogy tankönyvként vezessenek elő mindent a műfajjal kapcsolatban, hanem négy különböző szempontból vizsgálják a reneszánsz madrigált. Lax Éva, a 16–17. századi olasz nyelv legkiválóbb hazai tudósa segít a madrigál nyelvhez való viszonyának tárgyalásában. A koncertek ugyan kapcsolódnak valamelyest az előttük elhangzó előadásokhoz, de nem azok illusztrációi, önálló vonulatot képeznek, s az olasz reneszánsz madrigál három kiemelkedő alkotóját és egy nevezetes korabeli antológiáját tárják a hallgatóság elé.

Beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió írása

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: BMC könyvtárában szombat délutánonként – 1093 Bp., Mátyás u.8.

előadás 15:30, utána koncert, 17:00

A továbbképzés időpontja: 

2023. február 25.

előadás: a madrigál, mint mérték koncert: Adrian Willaert: Musica nova (válogatás) A:N:S Chorus, Pétery Dóra (csembaló)

2023. április 1.

 előadás: a zeneipar kezdetei koncert: Antonfrancesco Doni: Dialogo della musica (részletek) A:N:S Chorus, Davidovics Igor (lant)

2023. április 22.

előadás: nyelv és kompozíció koncert: Cipriano de Rore + bj dimin A:N:S Chorus, Pétery Dóra (csembaló), Davidovics Igor (lant)

2023.május 20. előadás: manierizmus koncert: Luca Marenzio A:N:S Chorus, Davidovics Igor (lant)

Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„Játék?! Öröm?! Rend!?” avagy az élményszerű – éneklésre, játékra és mozgásra épülő -hangszeroktatás lehetőségei

9.sz.Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : Dr. Romos Zsolt–  fuvolaművész-tanár, egyetemi docens

A továbbképzés témája A továbbképzési program célja a hangszeres oktatásban dolgozó pedagógusok szakmai és módszertani ismereteinek és készségeinek megújítása, bővítése és fejlesztése. A továbbképzésben részt vevők ismerjék meg – és szerezzenek átfogó elméleti és gyakorlati jártasságot – a hangszeres játék fiziológiai és pszichológiai alapjait, a mozgástanulás szakaszait, a finommotorika kialakításának állomásait, az élményszerű hangszeroktatás, a tiszta örömforrás felfedezésének lehetőségeit, mindezek módszertani alkalmazását.

Beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió megismert módszerekről, a továbbképzési program 
tananyagának egésze vagy egyik résztémájához kapcsolódva tartalmazza a résztvevő – a téma megértését, elsajátítását tükröző – gondolatait.

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola (1063 Budapest, Szív u. 19-21.) ONLINE

A továbbképzés időpontja: 
2023. április 27. 9.30 -15.30 óra között

2023. április 28.  9.30 -15.30 óra között

2023. április 29.  9.30 -17.00 óra között

Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„Nem a nyíl a döntő, hanem a lélekjelenlét. A célba találás csak külső próba…”

8.sz.Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : Dr. Romos Zsolt – fuvolaművész-tanár, egyetemi docens

A továbbképzés témája A továbbképzés a VIII. Bántai Vilmos Budapesti Fuvola Fesztivál és Versenyhez kapcsolódik. A háromévente megrendezésre kerülő budapesti szakmai verseny átfogó képet adhat a fővárosi fuvolaoktatásról. Az esemény lehetőséget biztosít a szakmai együttműködésre, új tapasztalatok és inspirációk szerzésére, miközben kollégáink megismerhetik az adott körzetben induló tehetséges növendékeket. A zenét, a hangszerjátékot – talán kimondhatjuk – versenyeztetni nem lehet. Ugyanakkor a megmérettetésre szükség van diáknak és tanárnak egyaránt. A versenyre történő több hónapos felkészülési időszakban lehetőségünk van célokat kitűzni, és ezeket minél nagyobb százalékban megvalósítani. Egy ilyen időszak nagyon tanulságos a diák, a tanár és a szülő számára is. – Kit versenyeztessünk?

  • A darab kiválasztása
  • A felkészülés időszaka
  • A színpadi jelenlét és a lámpaláz
  • A verseny
  • Miért lehet hasznos vagy akár káros a versenyzés?
  • A versenyzés hatásai

Romos Zsolt: “Lapozgatva az előző évtizedek versenyfüzeteit, csupa-csupa olyan névvel találkozhatunk, akik ma már meghatározó fuvolaművészei a zenei életünknek itthon és külföldön. Az alapfokú versenyeknek azonban nem ez a legfontosabb célja. A gyerekek szeressenek muzsikálni, akarjanak szépen és jól játszani a hangszerükön. A lényeg nem maga a verseny, hanem a versenyben megmérődő teljesítmény. A magam részéről tökéletesen egyetértek azzal – mi több, a saját gyerekeim kapcsán is azt tapasztalom -, hogy az állandó és kötelező versenyeztetés frusztráló és kontraproduktív. Ezzel együtt is meggyőződésem, hogy a verseny önmagában értéket jelent. A legélvezetesebb szabadidős tevékenységek – sport, vetélkedők, kártya- és egyéb társasjátékok – alapvetően a versengésre épülnek, s a győzelem komoly motiváció és örömforrás is egyben.”

Beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió, a megismert módszerekről vagy növendék felkészítése a versenyre.

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola (1063 Budapest, Szív u. 19-21.) ONLINE

A továbbképzés időpontja: 
2023. február 10.  10.00-15.30 (online előadás)

2023. február 24-25. VIII. Bántai Vilmos Budapesti Fuvola Fesztivál és Verseny, Rácz Aladár Zeneiskola- 1165 Budapest, Táncsics M. u. 7.

Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

V. Babszimpózium – In memoriam Kovács Kálmánné (2023. október 19-21.)

7.sz.Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadók:

Kőrösiné Belák Erzsébet – zongoraművész-tanár, tanszakvezető – Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI
Dr. Császár Zsuzsanna Viktória – főiskolai docens – Szegedi Tudományegyetem, Bartók Béla Művészeti Kar
Eckhardt Gábor – zongoraművész-tanár, LFZE docens, A Tóth Aladár Zeneiskola AMI zongoratanára

A továbbképzés témája: A szimpózium általános pedagógiai és szakmódszertani témákban neves előadók segítségével gazdagítja és támogatja a résztvevő zenepedagógusok módszertani kultúrájának bővítését, valamint a zenetanári professzió megerősítését. A képzés célja zongoratanárok szemléletének, attitűdjének formálása, valamint módszertani eszköztárának megújítása hangsúlyt fektetve a sajátos nevelési igényű gyermekekkel és zenei tehetségígéretekkel való korszerű tanítási-tanulási módszerek bemutatására.

Beszámolás formája: Dolgozat

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola (1063 Budapest, Szív utca 19-21.)

A továbbképzés időpontja: 
2023. október 19. 10:00 -17.30
2023. október 20. 10:00 -17.30
2023. október 21. 10:00 -17.30

RÉSZVÉTELI DÍJ A TELJES KURZUSRA: 20.000 Ft.
A képzés végén Tanusítvány kiadására kerül sor. 
A tanusítvány kiadásának feltétele az előadásokról írt reflektív dolgozat. Terjdelem: min. 2 A4 oldal, sorkizárt, Times New Roman 11-es betűtípus, 1,5 sortávolság, kék tintával aláírva, visszaszkennelve megküldeni. 

NAPI JEGY: 5000 Ft/nap – a részvételről 8 órás igazolás kerül kiadásra, ha azt jelentkezéskor jelzi.
Egy képzési napra itt tud jelentkezni!
A képzési nap díját a jelentkezéssel együtt legkésőbb október 19-ig kell befizetni a következő számlaszámra: MKB Bank Nyrt. 10103104-71280570-000000000
Közlemény : V. Babszimpózium, jelentkező vezetékneve, és annak a napnak a dátuma, amelyre regisztrált.

Minimum létszám: 10 fő 

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„ Cantilena 2in1” – A klarinét és szaxofonjáték azonosságai és különbségei az interpretációban.

6.sz.Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : Szabó-Rajczi Katalin – klarinét és szaxofonművész, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI tanára

A továbbképzés témája: Az ideális hangszeres kontaktust ösztönző hangszerkezelési technikák, ötletek, trükkök bemutatása a klarinéton és szaxofonon. A hangszertartozékok: a megfelelő fúvóka, nád, szorító összehangolása, a jó alapok kialakításának lehetőségei. A klarinétról szaxofonra vagy szaxofonról klarinétra váltás nehézségeinek kiküszöbölése. A hangképzés, levegővezetés, hangindítás, artikuláció, test-, hangszer-, szájtartás, a billentéstechnika hasonlóságai és különbségei, szemléltetése azonos előadási darabokon keresztül. Az alap és középfokú oktatásban a könnyed, minőségi játék elősegítése. A memoriter játék tanítása hatékony módszerekkel. A muzikalitás, a zenei kifejező játék, a színes karakterjáték inspirálása, a középfokú felvételi előkészítése, versenyre felkészítés. A továbbképzés az Erkel Tehetségnapokhoz ( 2023.03.27-30-a között) kapcsolódik. Bemutató tanítások, előadások, hangversenyek, verseny. A résztvevő tanárok és növendékek aktív közreműködésével. Növendék felkészítés.

Beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió megismert módszerekről vagy növendék felkészítése a versenyre

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: Tatabányai Erkel Ferenc AMI (2800 Tatabánya, Fő tér 34.)

A továbbképzés időpontja: 
2023. március 21. 9:00 -17.00 óra között

2023. március 22.  9:00 -17.00 óra között

2023. március 23.  14:00 -20.00 óra között

Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„Örömteli zongorázás?” (2023. március 21-23.)

5.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : Kékesi Judit – zongoraművész, a Bartók Konzervatórium főtárgy és kamrazenetanár

A továbbképzés témája: A klasszikus zenei képzésben gyakran a feladatokon van a hangsúly, mivel régi korok előadói stílusait kell elsajátítani a növendékeknek. Ennek ellenére meg lehet találni az örömteli önkifejezés formáit is. A rendszeres zenei versenyekre való felkészülést is segítik a nyilvános előjátszások. A továbbképzés az Erkel Tehetségnapokhoz ( 2023.03.27-30-a között) kapcsolódik. Bemutató tanítások, előadások, hangversenyek, verseny. A résztvevő tanárok és növendékek aktív közreműködésével. Növendék felkészítés.

Beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió megismert módszerekről vagy növendék felkészítése a versenyre

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: Tatabányai Erkel Ferenc AMI (2800 Tatabánya, Fő tér 34.)

A továbbképzés időpontja: 
2023. március 21. 9:00 -17.00 óra között

2023. március 22.  9:00 -17.00 óra között

2023. március 23.  14:00 -20.00 óra között

Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„Az élő GREGORIÁN” (2023. október 29-31.)

4.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadók:
Dobszay Ágnes– LFZE-Egyházzenei Tanszék tanszékvezetője, egyházzenetörténész
Farkas Domonkos  -Egyházzenész, a Gödöllői Premontrei Apátság zenei vezetője
Szoliva Gábriel – Egyházzenész, a pasaréti templom szkólavezetője
Medgyessy S. Norbert – PPKE BTK Történettudományi Intézet habitált docense, Művelődés történész
Kovács László – Egyházzenész

A továbbképzés témája: A képzés célja az alap-és középfokú oktatási intézményekben oktatók és nevelők, egyházzenei ismereteinek bővítése és továbbfejlesztése. A gregorián ének kétségtelenül a középkorban élte fénykorát, ám az Egyház mind a mai napig a liturgia saját zenéjeként tekint rá. Lehetséges-e ma a gregoriánt zenei anyanyelvként beszélni? Milyen lehetőségeket rejt az iskolai oktatásban (énekórán, hittanórán, szolfézsórán, irodalomórán vagy történelemórán) a gregorián ének? Milyen zene- és művészettörténeti kapcsolatok rejlenek a liturgikus énekekben? A továbbképzés programja egyszerre kínál háttértudást, gyakorlati ismereteket és könnyen alkalmazható technikákat azoknak, akik a gregorián éneket zenei anyanyelvként szeretnék átadni a felnövekvő nemzedéknek a templomban és az iskolában. A képzésre bárki jelentkezhet, aki a téma iránt érdeklődik.

Beszámolás formája: Gyakorlati vizsga

A továbbképzés időpontja:
2023. október 29.-31. között  9.00 -17.30 ó között

A továbbképzés helyszíne: Mátraverebély -Szentkút – 3077  Mátraverebély

Részvételi díj: 20.000 Ft + szállás, étkezés díja
Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.„Improvizálhatok??” II. (2023. március 2-4.)

3.sz. „Musica Futura” -számítógép a zeneoktatásban (30 óra)

Előadó:
Uher Bertalan – trombitatanár, intézményvezető

A képzés témája:
Az IKT eszközök bemutatása. Ingyenes, keresztplatformos szoftverek a zeneoktatásban. Online alkalmazások bemutatása, kipróbálása. Digitális kottakészítés és megosztás, szerzői jogi ismeretek. A képzés során a pedagógusok megtanulják az ingyenes MuseScore kottaíró program használatát, képessé válnak zenekari anyagok (partitúra, szólamok), zongora kotta és énekes (kórus) kotta, zenei feladatlapok létrehozására. A képzés során igyekszünk egyéni igényekre is megoldást nyújtani a kottakészítéssel kapcsolatosan, például szolmizációs kotta, színes kotta készítése.

A beszámolás formája:
Gyakorlati vizsga (Óraterv elkészítése egy digitális eszközöket alkalmazó tanórához, egy digitális tananyagelem – kotta példa, hang-, kép-, videófelvétel, online teszt – készítése és online publikálása.)

A képzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola (1063 Budapest, Szív u.19-21.) vagy online

A képzés időpontja: 2023. március  2.-3.-4.    10.00-16.30  óra között

Részvételi díj: 20.000 Ft

Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 12/32/2019.

Hegedülni természetesen? – (2023. március 21-től)

2.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : Dr. Molnárné Svikruha Márta – hegedűművész, egyetemi docens, Széchényi István Egyetem

A továbbképzés témája: A hegedülés alapmozgásainak összefüggései a természetes mozgásokkal.

A tanulási folyamatok kiépítése a mozgás rendszerek működése alapján.

A helytelen mozgások kiküszöbölése, javítása. A továbbképzés az Erkel Tehetségnapokhoz kapcsolódik. Bemutató tanítások, előadások, hangversenyek, verseny. A résztvevő tanárok és növendékek aktív közreműködésével. Növendék felkészítés.

Beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió megismert módszerekről vagy növendék felkészítése a versenyre

A továbbképzés helyszíne: Tatabányai Erkel Ferenc AMI (2800 Tatabánya, Fő tér 34.)

2023. március 21.  9:00 -17.00 óra között

2023. március 22.  9:00 -17.00 óra között

2023. március 23.  14:00 -20.00 óra között

Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„Improvizálni jó?” (2023 február 1-től)

1.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : László Éva – zongora, kamarazene- és improvizáció tanár

A továbbképzés témája: Az improvizálás remek játék, kötöttség és szabadság által szórakoztat, fejleszt és tanít. A fokozatosság betartásával könnyen megoldható feladatok segítik a zene érzelmi kifejezését és az írás tudományát. Az improvizáció megváltoztatja a tanár és a diák kapcsolatát, vitálissá tágítja a tanulási folyamatokat, felszabadítja a kreativitást. Az alkotás kinyit egy kaput a tanár és a növendék számára, hogy a játékosság és leleményesség által fejlessze hangszeres tudását, érzelmi színskáláját.

A módszer létrehozói: Apagyi Mária és Lantos Ferenc.

Beszámolás formája: Hangszeres játék, leírt kompozíciós feladatok.

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: Fischer Annie Zeneiskola (1136 Budapest , Hollán Ernő u. 21/B)

A továbbképzés időpontja: 
2023. február 1.. 9:00 -12.15 óra között
február 1, 8, 15, 22 9:00 -12.15 óra között
március 1, 8 9:00 -12.15 óra között
Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.