„Improvizálni jó! ” II. (2022. szeptember)

8.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés

Előadó : László Éva – zongora, kamarazene- és improvizáció tanár

A továbbképzés témája: Az improvizálás remek játék, kötöttség és szabadság által szórakoztat, fejleszt és tanít. A fokozatosság betartásával könnyen megoldható feladatok segítik a zene érzelmi kifejezését és az írás tudományát. Az improvizáció megváltoztatja a tanár és a diák kapcsolatát, vitálissá tágítja a tanulási folyamatokat, felszabadítja a kreativitást. Az alkotás kinyit egy kaput a tanár és a növendék számára, hogy a játékosság és leleményesség által fejlessze hangszeres tudását, érzelmi színskáláját.

A módszer létrehozói: Apagyi Mária és Lantos Ferenc.

Beszámolás formája: Hangszeres játék, leírt kompozíciós feladatok.

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: Fischer Annie Zeneiskola (1136 Budapest , Hollán Ernő u. 21/B)

A továbbképzés időpontja: 
2022. szeptember 28. 9:00 -12.15
október 5, 12, 19, 26 9:00 -12.15
november 9, 16  9:00 -12.15

Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

                 

Zenei munkaképesség-gondozás

11. sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó: Dr. Pásztor Zsuzsa – zongoraművész-tanár, egyetemi oktató
Négyesi Anna -zenei munkaképesség-gondozó tanár, egyetemi oktató

A továbbképzés témája.: A zenét tanuló növendékek munkájának könnyebbé és egészségesebbé tétele. Az iskolai túlterhelés következtében kialakuló elfáradás enyhítése a zeneórákon. A hangszerjáték manuális-fizikális alapozása. A túlzott lámpaláz leküzdésének fizikális eszközei. Az idegi- fizikai teherbírás felmérése a zenélő növendékeknél és felnőtteknél. A muzsikáló kéz gondozása, a megerőltetések megelőzése.  A zenei munkaképesség-gondozás alapozó ismereteinek átadása és egészségesebb zenetanulás-tanítás és a foglalkozási ártalmak korai megelőzése.

1. A munka során keletkező elfáradás enyhítése;
2. A gyakorlási állóképesség fejlesztése.
3. A hangszerjáték manuális-fizikális előkészítése.
4. A túlzott lámpaláz leküzdése.
5. Az idegi-fizikai teherbírás megszerzése.
6. A zenei munkaképesség mérése.
7. A zenélés anatómiai-élettani háttere.
8. légzéstréning.
9. A muzsikáló kéz szerkezet és működése.
10. Elsősegély mozgatórendszeri megerőltetések esetén

A továbbképzés óraszámának egyik fele elméleti, másik fele gyakorlati foglalkozás (mozgásgyakorlás), mely a tanulmányi célon kívül a résztvevők saját regenerálódását és fizikai, idegi kondíciójának javítását is szolgálja. Az elméleti órák közben mozgáspihenők segítik az elfáradás feloldását. A mozgásfoglalkozásokban mindenki a saját fizikai állapota szerint vesz részt.
A mozgáshoz könnyű tornaöltözet ajánlott.

Beszámolás formája: Dolgozat (min. 2 db A4 old ; Times New Roman betűtípus; 1,5 sortáv/sorkizárt)

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Hiányzás nélküli részvétel a továbbképzés teljes óraszámán.

A továbbképzés helyszíne: Molnár Antal Zeneiskola -1073 Budapest, Erzsébet krt. 32.

A továbbképzés időpontja: 2023.augusztus 23-24-25. 10.00-17.00

Részvételi díj: 20.000 Ft 
Részvételi díj: 5000 Ft/ nap, előre fizetendő a képzés előtt legkésőbb két nappal a 10103104-71280570-00000000 számlaszámra     
Minimum létszám: 10 fő            

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„Musica Futura” – MuseScore kottaíró program használata

6. sz. „Musica Futura” -számítógép a zeneoktatásban (30 óra)

Előadó: Uher Bertalan – trombitatanár, a Veszprémi Csermák Antal Zeneiskola igazgatója

A továbbképzés témája: Az IKT eszközök bemutatása. Ingyenes, keresztplatformos szoftverek a zeneoktatásban. Online alkalmazások bemutatása, kipróbálása. Digitális kottakészítés és megosztás, szerzői jogi ismeretek. A képzés során a pedagógusok megtanulják az ingyenes MuseScore kottaíró program használatát, képessé válnak zenekari anyagok (partitúra, szólamok), zongora kotta és énekes (kórus) kotta, zenei feladatlapok létrehozására. A képzés során igyekszünk egyéni igényekre is megoldást nyújtani a kottakészítéssel kapcsolatosan, például szolmizációs kotta, színes kotta készítése.

Beszámolás formája: Gyakorlati vizsga
Óraterv elkészítése egy digitális eszközöket alkalmazó tanórához, egy digitális tananyagelem (kotta példa, hang-, kép-, videófelvétel, online teszt) készítése és online publikálása.

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola (1063 Budapest, Szív u.19-21.) vagy online

A továbbképzés időpontja: 2022. május 19.-21. 10.00-16.30

Részvételi díj: 20.000 Ft         
Minimum létszám: 10 fő            

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 12/32/2019.

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Gyakorlásmódszertan

5. sz. „KI VAGY KI LESZEL?”-zenei tehetséggondozás a művészeti nevelésben (30 óra)

Előadó: Stachó László– zenepszichológus, zongora- és kamarazene-tanár, egyetemi oktató

A továbbképzés témája: A képzés kapcsolódik a XV. Országos „Alba-Regia” kamaraversenyhez A képzés során egy, az oktató által kifejlesztett zenei figyelemirányítási módszertant, a Gyakorlásmódszertant mutatjuk be. E módszertan igen hatékonyan segít a legkülönbözőbb stílusú és nehézségű darabok hatékony, pontos és biztonságos, a zenei tartalomra fókuszált megtanulásában, és részben memorizálásukban is. Emellett hatékony kiegészítője lehet a széles körben alkalmazott szolfézs/zeneelméleti módszertanoknak is. Eddigi, széles körű tapasztalataink nyomán a gyakorlásmódszertani fejlesztés eredményeképpen jelentős javulás tapasztalható a résztvevők zenei formaérzéke, lüktetés- és ritmusérzéke, valamint zenei átélésük és kifejezőkészségük intenzitása terén.

Beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió megismert módszerekről, stratégiák hatékonyságáról

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola – 1063 Bp., Szív u.19-21.

A továbbképzés időpontja:  
2022. április 9,16 – 10.00-14.00
2022. április 22-24. Székesfehérvári Hermann László Zeneműv. Szakgimn. és AMI (8000 Székesfehérvár, Városház tér 3)

Részvételi díj: 20.000 Ft         
Minimum létszám: 10 fő            

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 12/33/2019.

„Intonáció, énekkiséret – modellek, technikák múltban és jelenben”

4.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó:
Homolya Dávid – orgonaművész
Hegyi Barnabás  – egyházkarnagy, kontratenor, orgona
Mekis Péter – orgonaművész
Kovács Szilárd – orgonaművész
Dr. Mezei János – LFZE Egyházzene tanszék és a Józsefvárosi Zeneiskola tanára,- liturgikus orgonajáték
Harmath Dénes – orgonaművész

A továbbképzés témája: A képzés célja az alap-és középfokú oktatási intézményekben oktatók és nevelők, egyházzenei ismereteinek bővítése és továbbfejlesztése. A továbbképzésben részt vevők ismerjék meg a katolikus és protestáns vallásos népénekhez kapcsolódó orgonakíséretek és előjátékok technikáit, lehetőségeit, szerezzenek átfogó elméleti és gyakorlati jártasságot – az egyházi zene történetéről, liturgiai és művészeti- szellemi kulturális örökségéről. Ismerjék meg az egyházi zene különböző vokális és hangszeres műfajait, és gyakorlati foglalkozások keretében, személyre szabva ösztönözzön az egyéni adottságokból kiinduló további fejlődésre. Az elméleti előadások után kiscsoportos gyakorlati feladatok keretében, ki-ki saját képzettségének megfelelő instrukciókat kap a kurzus vezetőitől. A megszerzett ismereteket legyenek képesek az egyes korosztályok számára élményszerűen átadni alkalmazni a mai iskolai és templomi gyakorlatban. A képzésre bárki jelentkezhet, aki a téma iránt érdeklődik.

Beszámolás formája: Gyakorlati vizsga

A továbbképzés időpontja:
2022. március 14. 9.00 -17.30 ó között (a további időpontok egyeztetés alatt)

A továbbképzés helyszíne: Premontrei Auditórium – 2100  Gödöllő, Takács Menyhért út 1.

Részvételi díj: 20.000 Ft
Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„SIBELIUS 8, avagy professzionális digitális kottaírás”

3. sz „Musica Futura” – számítógép a zeneoktatásban

Előadó:  Horváth Adrián karmester, a Pápai Bartók Béla AMI igazgatója

A továbbképzés témája:.

1. Ismerkedés a programmal
2. A kottaírás lehetőségei, a kotta rétegei
3. Alapfeladatok a Sibeliusban
4. A partitúra és a szólamok
5. A program menüszerkezete
6. Bonyolultabb feladatok a Sibelius programban

A képzéshez szükséges a Sibelius kottagrafikai program megléte legalább a 8. verziótól!

Beszámolás formája: Gyakorlati vizsga (egy kotta elkészítése Sibelius programmal)

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola – 1063 Bp., Szív u. 19-21. – Online

A továbbképzés időpontja: 
2022. március 9.; 16.; 23.; 30 (szerda) 9.00 – 12.15 között
2022. április 6.; 13. (szerda) 9.00 – 12.15 ó között                                                                                                                              

Minimum létszám: 10 fő
Részvételi díj: 20.000 Ft                                                                                                       

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 12/32/2019.

Mire figyeljek versenyzéskor, mire figyeljek előadás során?

2. sz. „KI VAGY KI LESZEL?”-zenei tehetséggondozás a művészeti nevelésben (30 óra)

Előadó: Stachó László– zenepszichológus, zongora- és kamarazene-tanár, egyetemi oktató

A továbbképzés témája: A képzés kapcsolódik a XVI. Országos Zongora és a XI. Országos Czidra László Furulyaversenyhez A képzés során egy, az oktató által kifejlesztett zenei figyelemirányítási módszertant, a Gyakorlásmódszertant mutatjuk be. E módszertan igen hatékonyan segít a legkülönbözőbb stílusú és nehézségű darabok hatékony, pontos és biztonságos, a zenei tartalomra fókuszált megtanulásában, és részben memorizálásukban is. Emellett hatékony kiegészítője lehet a széles körben alkalmazott szolfézs/zeneelméleti módszertanoknak is. Eddigi, széles körű tapasztalataink nyomán a gyakorlásmódszertani fejlesztés eredményeképpen jelentős javulás tapasztalható a résztvevők zenei formaérzéke, lüktetés- és ritmusérzéke, valamint zenei átélésük és kifejezőkészségük intenzitása terén.

Beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió megismert módszerekről, stratégiák hatékonyságáról

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola – 1063 Bp., Szív u.19-21.

A továbbképzés időpontja:  
2022. február 19.;  február 26. 10.00-14.00 ó között (szombat)
2022. március 25-27.  XVI. Országos ZongoraversenyNyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola AMI (4400 Nyíregyháza, Kürt u. 5-11.)
2022. április 8-10. XI. Országos Czidra László Furulyaverseny Szabolcsi Bence Zeneiskola AMI  (1052 Budapest., Vármegye u.3)

Részvételi díj: 20.000 Ft         
Minimum létszám: 10 fő            

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 12/33/2019.

                     

„Improvizálni jó!” – László Éva kurzusa (2022. február 2-től)

1sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : László Éva – zongora, kamarazene- és improvizáció tanár

A továbbképzés témája: Az improvizálás remek játék, kötöttség és szabadság által szórakoztat, fejleszt és tanít. A fokozatosság betartásával könnyen megoldható feladatok segítik a zene érzelmi kifejezését és az írás tudományát. Az improvizáció megváltoztatja a tanár és a diák kapcsolatát, vitálissá tágítja a tanulási folyamatokat, felszabadítja a kreativitást. Az alkotás kinyit egy kaput a tanár és a növendék számára, hogy a játékosság és leleményesség által fejlessze hangszeres tudását, érzelmi színskáláját.

A módszer létrehozói: Apagyi Mária és Lantos Ferenc.

Beszámolás formája: Hangszeres játék, leírt kompozíciós feladatok.

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: Fischer Annie Zeneiskola (1136 Budapest , Hollán Ernő u. 21/B)

A továbbképzés időpontja:  2022. február 2, 9, 16, 23, március 2, 9, 16, 23   9:00 – 12.15 óra között  

Részvételi díj: 20.000 Ft                             

Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.