„Az élő GREGORIÁN” – későbbi időpontban kerül megrendezésre!

8.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

A képzés személyes térben kerül megrendezésre!

Előadók:
Dobszay Ágnes– LFZE-Egyházzenei Tanszék tanszékvezetője, egyházzenetörténész
Farkas Domonkos  -Egyházzenész, a Gödöllői Premontrei Apátság zenei vezetője
Szoliva Gábriel – Egyházzenész, a pasaréti templom szkólavezetője
Medgyessy S. Norbert – PPKE BTK Történettudományi Intézet habitált docense, Művelődés történész
Kovács László – Egyházzenész

A továbbképzés témája: A képzés célja az alap-és középfokú oktatási intézményekben oktatók és nevelők, egyházzenei ismereteinek bővítése és továbbfejlesztése. A gregorián ének kétségtelenül a középkorban élte fénykorát, ám az Egyház mind a mai napig a liturgia saját zenéjeként tekint rá. Lehetséges-e ma a gregoriánt zenei anyanyelvként beszélni? Milyen lehetőségeket rejt az iskolai oktatásban (énekórán, hittanórán, szolfézsórán, irodalomórán vagy történelemórán) a gregorián ének? Milyen zene- és művészettörténeti kapcsolatok rejlenek a liturgikus énekekben? A továbbképzés programja egyszerre kínál háttértudást, gyakorlati ismereteket és könnyen alkalmazható technikákat azoknak, akik a gregorián éneket zenei anyanyelvként szeretnék átadni a felnövekvő nemzedéknek a templomban és az iskolában. A képzésre bárki jelentkezhet, aki a téma iránt érdeklődik.

Beszámolás formája: Gyakorlati vizsga

A továbbképzés időpontja:
2023. október 29.-31. között  9.00 -17.30 ó között

A továbbképzés helyszíne: Mátraverebély -Szentkút – 3077  Mátraverebély

Részvételi díj: 20.000 Ft + szállás, étkezés díja
Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.„Improvizálhatok??” II. (2023. március 2-4.)

3.sz. „Musica Futura” -számítógép a zeneoktatásban (30 óra)

Előadó:
Uher Bertalan – trombitatanár, intézményvezető

A képzés témája:
Az IKT eszközök bemutatása. Ingyenes, keresztplatformos szoftverek a zeneoktatásban. Online alkalmazások bemutatása, kipróbálása. Digitális kottakészítés és megosztás, szerzői jogi ismeretek. A képzés során a pedagógusok megtanulják az ingyenes MuseScore kottaíró program használatát, képessé válnak zenekari anyagok (partitúra, szólamok), zongora kotta és énekes (kórus) kotta, zenei feladatlapok létrehozására. A képzés során igyekszünk egyéni igényekre is megoldást nyújtani a kottakészítéssel kapcsolatosan, például szolmizációs kotta, színes kotta készítése.

A beszámolás formája:
Gyakorlati vizsga (Óraterv elkészítése egy digitális eszközöket alkalmazó tanórához, egy digitális tananyagelem – kotta példa, hang-, kép-, videófelvétel, online teszt – készítése és online publikálása.)

A képzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola (1063 Budapest, Szív u.19-21.) vagy online

A képzés időpontja: 2023. március  2.-3.-4.    10.00-16.30  óra között

Részvételi díj: 20.000 Ft

Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 12/32/2019.

Hegedülni természetesen? – (2023. március 21-től)

2.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : Dr. Molnárné Svikruha Márta – hegedűművész, egyetemi docens, Széchényi István Egyetem

A továbbképzés témája: A hegedülés alapmozgásainak összefüggései a természetes mozgásokkal.

A tanulási folyamatok kiépítése a mozgás rendszerek működése alapján.

A helytelen mozgások kiküszöbölése, javítása. A továbbképzés az Erkel Tehetségnapokhoz kapcsolódik. Bemutató tanítások, előadások, hangversenyek, verseny. A résztvevő tanárok és növendékek aktív közreműködésével. Növendék felkészítés.

Beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió megismert módszerekről vagy növendék felkészítése a versenyre

A továbbképzés helyszíne: Tatabányai Erkel Ferenc AMI (2800 Tatabánya, Fő tér 34.)

2023. március 21.  9:00 -17.00 óra között

2023. március 22.  9:00 -17.00 óra között

2023. március 23.  14:00 -20.00 óra között

Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„Improvizálni jó?” (2023 február 1-től)

1.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : László Éva – zongora, kamarazene- és improvizáció tanár

A továbbképzés témája: Az improvizálás remek játék, kötöttség és szabadság által szórakoztat, fejleszt és tanít. A fokozatosság betartásával könnyen megoldható feladatok segítik a zene érzelmi kifejezését és az írás tudományát. Az improvizáció megváltoztatja a tanár és a diák kapcsolatát, vitálissá tágítja a tanulási folyamatokat, felszabadítja a kreativitást. Az alkotás kinyit egy kaput a tanár és a növendék számára, hogy a játékosság és leleményesség által fejlessze hangszeres tudását, érzelmi színskáláját.

A módszer létrehozói: Apagyi Mária és Lantos Ferenc.

Beszámolás formája: Hangszeres játék, leírt kompozíciós feladatok.

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: Fischer Annie Zeneiskola (1136 Budapest , Hollán Ernő u. 21/B)

A továbbképzés időpontja: 
2023. február 1.. 9:00 -12.15 óra között
február 1, 8, 15, 22 9:00 -12.15 óra között
március 1, 8 9:00 -12.15 óra között
Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„Improvizálhatok??” (2022. december 8-10)

16.sz. „Musica Futura” – számítógép a zeneoktatásban (30 óra)

Előadó:
Uher Bertalan – trombitatanár, intézményvezető

A képzés témája:
Az IKT eszközök bemutatása. Ingyenes, keresztplatformos szoftverek a zeneoktatásban. Online alkalmazások bemutatása, kipróbálása. Digitális kottakészítés és megosztás, szerzői jogi ismeretek. A képzés során a pedagógusok megtanulják az ingyenes MuseScore kottaíró program használatát, képessé válnak zenekari anyagok (partitúra, szólamok), zongora kotta és énekes (kórus) kotta, zenei feladatlapok létrehozására. A képzés során igyekszünk egyéni igényekre is megoldást nyújtani a kottakészítéssel kapcsolatosan, például szolmizációs kotta, színes kotta készítése.

A beszámolás formája:
Gyakorlati vizsga (Óraterv elkészítése egy digitális eszközöket alkalmazó tanórához, egy digitális tananyagelem – kotta példa, hang-, kép-, videófelvétel, online teszt – készítése és online publikálása.)

A képzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola (1063 Budapest, Szív u.19-21.) vagy online

A képzés időpontja: 2022. december 8-10. 10.00-16.30  óra között

Részvételi díj: 20.000 Ft

Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 12/32/2019.