Továbbképzéseinket a pandémia idején is megtartjuk – személyesen vagy az online térben

Kedves Kolléganő/Kolléga!

A Metronom Közhasznú Nonprofit Kft. 2020.szeptember 1-től ismét a megszokott módon szervezi és rendezi meg továbbképzéseit, melyekre folyamatosan várjuk jelentkezéseiket. A képzéseink alatt arra kérjük Önöket, tartsák be a javasolt óvintézkedéseket : viseljenek maszkot, belépéskor használják a kihelyezett kézfertőtlenítőt, és tartsák meg a másfél méteres biztonsági távolságot.

Amennyiben a járványügyi helyzet miatt a fizikai jelenlét akadályokba ütközne, képzéseinket az online térben tartjuk meg.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a járványhelyzet miatt korábban elmaradt képzéseinket új időpontokban tartjuk meg, valamint figyelmükbe ajánljuk új képzéseinket is.

Kérjük továbbá, hogy csak egészségesen látogassák továbbképzéseinket!

Megértésüket köszönjük!

Magyar Margit
ügyvezető
2020.szeptember 1.

„Örömeim, sikereim és nehézségeim a zenetanításban” – Aszalós Tünde mesterkurzusa (3. alkalom: november 20.)

22.sz. Stílusismeret és technikaképzés–alap-és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzése (30 óra)

Kedves Képzésre Jelentkező!

Tájékoztatjuk, hogy Aszalós Tünde képzésének utolsó alkalma online kerül megrendezésre (november 20.). A továbbképzésére az előzetesen bejelentkezett résztvevők e-mail címükre kapnak meghívást a bejelentkezéshez, a képzés napján. 

A képzés 10.00 – 13.00 óra között tart.

A képzésen részt vevő kamerával és mikrofonnal kell bejelentkezzen. A képzési idő utolsó szakaszában módjában van mindenkinek kérdést feltenni. A képzésen való részvételt akkor lehet igazoltnak tekinteni, ha a részt vevő a képzés tartama alatt láthatóan jelen van, ill. műszaki ok miatti kilépés után, visszalép ugyanazon a linken.

Előadó:
Aszalós Tünde zongoratanár, szaktanácsadó

A továbbképzés témája:
A zenetanítás hatékonysága és fogyatékosságai. A zenetanítás összetevő elemei: -lelki,-érzelmi,-indulati,-szellemi,-fizikai. Az amatőr és a zenei pályára készülő növendékek közötti differenciálás lehetőségei. A képzés egész ideje alatt konzultációs lehetőség biztosított.

Beszámolás formája:
Rövid reflexió írása vagy a foglalkozásokra hozott növendék felkészítése.

A továbbképzés helyszíne:
Tóth Aladár Zeneiskola 1063 Budapest, Szív u. 19-21.

A továbbképzés időpontja:
2020. szeptember 25. (péntek) 10.00 – 16.30
2020. október 9. (péntek), 10.00 -16.30
2020. november 20. (péntek), 10.00 – 13.00 – ONLINE

Részvételi díj bankszámlára utalva fizetendő, 3000 Ft./nap
Bankszámlaszám: 10103104-71280570-00000000
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!

Jelentkezni egy képzési napra itt lehet, a megfelelő képzés kiválasztásával.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017

Titkok… a minőségi fúvószene megválaszolatlan kérdései (szeptember 25-27.)

27.sz. „Muzsikáljunk együtt” – továbbképzés a kamarazenei és zenekari munka fejlesztésére (30 óra)

Előadó:
Markovics Gábor Hidas Frigyes-díjas karmester, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség (MAFUMASZ) elnökségi tagja, mesterpedagógus, a tamási Würtz Ádám Általános Iskola, és AMI intézményegység-vezetője
Sárvári József a Debreceni Zenede Ifjúsági fúvószenekarának karmestere, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának tanára
Szabó Ferenc Hidas Frigyes-díjas karmester, a győri Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának művésztanára, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke

A továbbképzés témája:
A továbbképzés a MAFUMASZ hivatalos továbbképzéséhez kapcsolódik.
1. A fúvószenekarok struktúrája, a fúvószenekari ülésrend és a hangkép kialakítása. Kis- és kezdő együttesek repertoárismerete. Fúvószenekari anyagok internetes hozzáférési lehetőségei, jogi vonatkozásai.
2. A zenekarvezető általános hangszerelési feladatai. IKT eszközök felhasználása a fúvószenekari munka során (hangszerelés, repertoár építése, fejlesztése,)
3. Zenekari vezénylés, vezérléstechnikai gyakorlatok, a fúvószenekar bemelegítő gyakorlatai.

Beszámolás formája:
Gyakorlati vizsga (vezénylés vagy hangszerelés)

A továbbképzés helyszíne:
Veres Péter Kulturális Központ, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18.

A továbbképzés időpontja:
2020. szeptember 25. (péntek) 10.00 – 17.30
2020. szeptember 26. (szombat) 10.00 – 17.30
2020. szeptember 27. (vasárnap) 10.00 – 17.30
Közreműködik a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar,
felkészítő karmester: Bekker Gyula

Minimum létszám: 10 fő

Részvételi díj: 20.000 Ft+étkezési és szállás – MAFUMASZ tagoknak: 15000 Ft (igazolt tagság esetén) + étkezési és szállás díj

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017

„Te is tudsz improvizálni?” (1. alkalom: szeptember 30.)

20.sz. Stílusismeret és technikaképzés alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzése (30 óra)

Előadó: László Éva zongoratanár

A továbbképzés témája:
Az improvizáció megváltoztatja a tanár és a diák kapcsolatát, vitálissá tágítja a tanulási folyamatokat, felszabadítja a kreativitást. Az alkotás kinyit egy kaput a tanár és a növendék számára, hogy a játékosság és leleményesség által fejlessze hangszeres tudását, érzelmi színskáláját.
A módszer létrehozói: Apagyi Mária és Lantos Ferenc.

A beszámolás formája:
Hangszeres játék, leírt kompozíciós feladatok.

A továbbképzés helyszíne:
Fischer Annie Zeneiskola, Budapest, Hollán E. u.21/b.

A továbbképzés időpontja:
2020. szeptember 30. 9.00 – 12.30
2020. október 7.; 14.; 21.; 28.; 9.00 – 12.30
2020. november 4.; 11.; 9 -12.30; 9.00 – 12.30

Részvételi díj: 20.000 Ft, illetve: 3000 Ft/nap (a helyszínen fizetendő, de regisztrációhoz kötött)

Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017

Játék?! Öröm?! – avagy az élményszerű, játékra és mozgásra épülő hangszeroktatás lehetőségei (2022. október 13-15.)

12.sz. Stílusismeret és technikaképzés alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó:
Dr. Romos Zsolt – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és gyakorlóiskolájának fuvolaművész-tanára, a Debreceni Egyetem egyetemi docense

A továbbképzés témája:
A továbbképzési program célja a hangszeres oktatásban tevékenykedő pedagógusok szakmai és módszertani ismereteinek és készségeinek megújítása, bővítése és fejlesztése. A továbbképzésben részt vevők ismerjék meg – szerezzenek átfogó elméleti és gyakorlati jártasságot – a hangszeres játék fiziológiai és pszichológiai alapjait, a mozgástanulás szakaszait, a finommotorika kialakításának állomásait, mindezek módszertani alkalmazásának lehetőségeit.

A beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió a megismert módszerekről  
(A záró ismeret-ellenőrzés módja reflexiós levél, amely a továbbképzési program tananyagának a résztvevő által választott egyik résztémájához kapcsolódva tartalmazza a résztvevő – a téma megértését, elsajátítását tükröző – gondolatait.)

A továbbképzés helyszíne:
Tóth Aladár Zeneiskola, 1063 Budapest, Szív. u 19-.21.

A továbbképzés időpontja:
2022. október 13-15. 10.00-16.30

Minimum létszám: 10 fő

Részvételi díj: 20.000 Ft, illetve 3000 Ft/nap, ami előre fizetendő
számlaszám: 10103104-71280570-00000000

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„Dicsérjétek az Urat!” – Az évközi idő és az Úr ünnepei egyházi zenéjének tanítása (október 26-28.)

26.sz. Stílusismeret és technikaképzés–alap-és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó:
Dr.Dobszay Ágnes a LFZE Egyházzene tanszék vezetője, egyetemi tanár
Dr. Mezei János a LFZE Egyházzene Tanszék, Budapesti Énekes Iskola zenei vezetője
Dr. Merczel György a LFZE Egyházzene tanszék tanára
Bubnó Tamás a Budapesti Énekes Iskola zenei vezetője, a Szent Efrém Férfikar karnagya
Farkas Domonkos a LFZE Egyházzene tanszék tanára, a Budapesti Énekes iskola tanára

A továbbképzés témája:
Az alap-és középfokú oktatási intézményekben oktatók és nevelők, valamint óvodapedagógusok egyházzenei ismereteinek bővítése és továbbfejlesztése. A továbbképzésben résztvevők ismerjék meg – és szerezzenek átfogó elméleti és gyakorlati jártasságot – az egyházi zene történetéről, liturgiai és művészeti-szellemi kulturális örökségéről. Ismerjék meg az egyházi zene különböző vokális és hangszeres műfajait, az évközi időre és az Úr ünnepeire komponált zeneműveket, azok alkalmazási lehetőségeit a mai iskolai és templomi gyakorlatban. Legyenek képesek a megszerzett ismereteket az egyes korosztályok számára élményszerűen átadni.

A beszámolás formája:
Hangszeres játék

A továbbképzés helyszíne:
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium, 2500 Esztergom, Bottyán J. u.10.

A továbbképzés időpontja:
2020. október 26-27-28. 9.00-17.30

Részvételi díj: 20.000 Ft + szállás és étkezés

Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017

Zongora mesterkurzus a IV. „Babszimpózium”-hoz kapcsolódva (2021. október 14-16.)

21.sz. Stílusismeret és technikaképzés–alap-és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadók:
dr. habil Eckhardt Gábor zongoraművész -tanár, LFZE egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Orsolya zongoraművész-tanár, LFZE egyetemi docens PhD, DSc
Taraszova Marianna zongoraművész-tanár, Kodály Zoltán Zeneműv.Szakgimn.és Zeneisk. AMI, tanszakvezető Fekete László Zeneiskola zongoratanár
H. Kürtösi Mónika zongoratanár, zenetörténész, Kalász Alapfokú Művészeti Iskola
dr. Ribiczey Nóra pszichológus, ELTE egyetemi adjunktus

A továbbképzés témája:
A képzés kapcsolódik a XII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Versenyhez. A szimpózium általános pedagógiai és szakmódszertani témákban neves előadók segítségével gazdagítja és támogatja a résztvevő zenepedagógusok módszertani kultúrájának bővítését, valamint a zenetanári professzió megerősítését. A képzés célja változatos tanulási tevékenységi formák alkalmazásával: gyakorlati ismeretek átadása, valamint aktuális zenepedagógiai kérdések feldolgozása.

A beszámolás formája:
Rövid reflexió írása vagy a foglalkozásokra növendék felkészítése.

A továbbképzés helyszíne: HELYSZÍNVÁLTOZÁS!
Kodály Zoltán Emlékmúzeum, 1062 Budapest, Andrássy út 87-89.

Minimumlétszám: 10 fő

A RÉSZVÉTEL MINDEN ESETBEN ELŐZETES REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!
A rendezvény egész ideje alatt a maszk használata kötelező!

A képzés díja: 20 000 Ft
Napi jegy: 3000 Ft / alkalom

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017