Megjelent Dobszay László szolfézstankönyv-sorozatának felújított, tanári útmutatóval ellátott formája – Metronomképzés

Megjelent Dobszay László szolfézstankönyv-sorozatának felújított, tanári útmutatóval ellátott formája

A hangok világa című hatkötetes szolfézstankönyv-sorozat eredetileg 1966 és 1972 között jelent meg. A sorozat minden kötetéhez tanári Útmutató is készült, amelyek a tankönyvekkel párhuzamosan láttak napvilágot. Az Útmutató kötetei nem csupán a tankönyvi példák magyarázatát és a feladatok megoldását tartalmazzák, nem is egyszerűen alkalmas pedagógiai módszereket ajánlanak a tanárok figyelmébe, hanem egy átfogó zenei-pedagógiai koncepciót mutatnak be: egy olyan koncepciót, amely az elmúlt fél évszázad során döntő módon járult hozzá a magyarországi alapfokú zeneoktatás világszerte csodált színvonalához.

Az új kiadás az Útmutató hat kötetét egyetlen, jól használható és megjelenésében is megújult, korszerű kézikönyvben egyesíti. A helyenként régiesnek ható fogalmazásmódot modernizálva a teljes szöveg- és kottaanyagot újratördelte a kiadó. Az egy-egy témához közvetlenül kapcsolódó legfontosabb új kiadványokra szerkesztői jegyzetben hívja fel az olvasó figyelmét.

A megújult Útmutató így már nemcsak a zeneiskolai szolfézstanárok mindennapi munkájának segédanyaga, hanem Dobszay László széles látókörű és időtálló zenei-pedagógiai koncepciójának leghitelesebb tanúja is.

Megrendelhető itt.