Játszani is engedd! (Hangok mindenhol laknak)

1.sz. „Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani
továbbképzés (30 óra)

A képzés személyes és online térben kerül megrendezésre!

Előadók
Kiss Bea – Artisjus-díjas fuvolaművész és -tanár, Járdányi Pál Zeneiskola, Budapest
Dr. Tornyai Péter – Junior Prima- és Artisjus-díjas zeneszerző, egyetemi oktató, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest
Tornyainé Dóry Zsuzsa – gordonkatanár, Bartók–Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Vác
Dr. Stachó László – zenepedagógus és -pszichológus, egyetemi oktató LFZTE, Budapest

A továbbképzés témája:
A képzés során olyan pedagógiai szemlélettel ismerkednek meg a résztvevők, mely élményközpontú,
interaktív és játékos módon hozza közel a gyermekek számára a zene és zenélés lényegét. A Kiss Bea
fuvolaművész és -tanár által megalkotott kezdőpedagógiai módszertan a zenei átélés és átérzés
képességének fejlesztése során nagyban épít a gyermekek gazdag képzeletvilágára és természetes
alkotókedvükre. A továbbképzésben a Hangok mindenhol laknak kötetsorozata – Kiss Bea: Hangok
mindenhol laknak 1–2. és Tornyai Péter Szakácskönyve – kapcsán az improvizáció legegyszerűbb
játékaitól vezetjük el a résztvevőket olyan zeneszerzői játékszabályokig, melyek már a kezdők lépéseit
is varázslatos zenei világba vezetik, s arra tanítanak, hogy a kezdetektől fogva érdemes a
muzsikáláshoz a játékot megillető komoly szabadsággal közelíteni. A képzés gyakorlati részt is
tartalmaz és minden hangszertanár-kolléga, valamint szolfézst/zeneelméletet/zeneismeretet tanító
kollégák számára is nyitott.

A beszámolás formája: Dolgozat, rövid reflexió megírása a képzés során megismert módszerek, stratégiák hatékonyságáról

A továbbképzés helyszíne:
Tóth Aladár Zeneiskola – 1064 Budapest, Szív u. 19-21.

A továbbképzés időpontja:
2024. január 26. 9:30-12:30, 13:30-16:30
2024. február 5. 9:30-12:30, 13:30-16:30
2024. március 8. 9:30-12:30, 13:30-16:30
2024. március 18. 9:30-12:30, 13:30-16:30

RÉSZVÉTELI DÍJ A TELJES KURZUSRA: 30.000 Ft.
A képzés végén tanúsítvány kiadására kerül sor. 
A tanúsítvány kiadásának feltétele az előadásokról írt reflektív dolgozat. Terjedelem: min. 2 A4 oldal,
sorkizárt, Times New Roman 11-es betűtípus, 1,5 sortávolság, kék tintával aláírva,
visszaszkennelve megküldeni.

NAPI JEGY: 5000 Ft/nap – a részvételről 5 órás igazolás kerül kiadásra.
Egy képzési napra itt tud jelentkezni!
A képzési nap díját a jelentkezéssel együtt legkésőbb a képzési nap előtt 2 nappal kell befizetni a
következő számlaszámra: MBH Bank Nyrt. 10103104-71280570-000000000
Közlemény: 1.tf. és a jelentkező neve!

Minimum létszám: 10 fő
Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„Zenekari szemelvények” – mesterkurzus az Országos Fuvolás Találkozón (2023. október 14-15)

28.sz. „Stílusismeret és technikaképzés alap és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzése (30 óra)

A képzés személyes térben kerül megrendezésre

Előadók:

Kramarics Katalin – a lipcsei Gewandhaus Szimfonikus Zenekar szólófuvolása
Molnár Tünde – a lipcsei Gewandhaus Szimfonikus Zenekar szólópiccolo  a Felix Mendelssohn Főiskola piccolo tanár
Paolo Taballione – a Bajor Állami Operaház szólófuvolása, a salzburgi Mozarteum professzora, az amerikai Powell cég művésze
Garzuly-Wahlgren Anna – a lipcsei Felix Mendelssohn Zeneművészeti Főiskola kamaratanára, a weimari Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola fuvolaprofesszora
Berten D’Hollnader – a löweni Egyetem volt professzora
Granik Anna – a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem korrepetítora
Dr. Romos Zsolt – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara és a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola professzora, fuvolatanára
Bán Máté- a lipcsei Gewandhaus Szimfonikus Zenekarának ideiglenes váltó elsőfuvolása, a Magyar Állami Operaház fuvolaművésze
Thiago Bertoldi- a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti szakközépiskola korrepetítora
Tősér Dániel – a Liszt Fenec Zeneművészeti Egyetem volt professzora
Götzné Vass Mária – a Magyar Állami Operaház volt szólófuvolása, a zuglói Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola fuvolatanára
Kiss Bea – a Budapest 2. kerületi Járdányi Pál Zeneiskola fuvolatanára
Czeloth Csetényi Gyula – a budakeszi Czövek Erna AMI fuvolatanára, a the FluteBlog szerkesztője, a magyar fuvolázás történetének kutatója

 A továbbképzés témája: A képzés kapcsolódik a XI. Országos Jeney Zoltán Fuvolaversenyhez. Előadás az élményszerű, éneklésre, játékra és mozgásra épülő hangszeroktatás lehetőségeiről.

Napjaink klasszikus hangszerművészeinek zöme szimfonikus együttesekben játszik, aktív előadóművészeti tevékenységüket zenekari munkájukban élik meg. E kiemelkedő szépségű, sokrétű és színes repertoár játékához megannyi tradíció, speciális kommunikációs mód, koncentrációs- és játéktechnika és még számtalan aspektus társul.  A fuvola leggyakrabban használt váltóhangszere a piccolo, számos ország zenekari kultúrájában elnyerte méltó helyét: szólista pozíciókat tartanak fent a hangszer virtuózai számára. Korunk velejárói lettek a különböző célkitűzésekkel rendelkező zenei versenyek, melyek már a legkisebbek tanulmányaitól végig kísérik a fiatal művészek első éveit, akár évtizedeit. Hazánkban is több országos, illetve regionális fuvolaverseny kerül rendszeresen megrendezésre, de szép számmal vesznek részt sikerrel a fiatalok nemzetközi megmérettetéseken is. Az elmúlt időszak magyar sikereit ünnepli a két koncert előadás, mely résztvevőinek névsora a teljes kiírásban található.

Részletes program

A beszámolás formája: Dolgozat

A továbbképzés helyszíne:   Óbudai Társaskör Till Ottó Terme – 1036 Budapest, Kiskorona u. 7.

A továbbképzés időpontja:
2023. október 14. szombat 10.00 – 21.00
2023. október 15. szombat 10.00 – 21.00
2024. április 12-14. Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola AMI (7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21.)

Részvételi díj: 22 000 Ft (Tanúsítvány) + napi jegy 

A jegyvásárlás az alábbi linken érhető el, a kétnapos jegy a szombati nap kínálatában található: https://www.jegy.hu/program/orszagos-fuvolas-talalkozo-az-obudai-tarsaskorben-151991

Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60 /10/2022.

„A SZABÁLY SZABADSÁGA” – Vokális improvizáció a zenepedagógiában (2023. november 4-től)

27.sz. „Stílusismeret és technikaképzés alap és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzése (30 óra)

A képzés személyes térben kerül megrendezésre

Előadók:
Dr. habil. Dolinszky Miklós – zenetörténész, egyetemi oktató, LFZE,  Kodály Intézet

A továbbképzés témája:

Az improvizálás remek játék, kötöttség és szabadság által szórakoztat, fejleszt és tanít. A fokozatosság betartásával könnyen megoldható feladatok segítik a zene érzelmi kifejezését és az írás tudományát. Az improvizáció megváltoztatja a tanár és a diák kapcsolatát, vitálissá tágítja a tanulási folyamatokat, felszabadítja a kreativitást. Az alkotás kinyit egy kaput a tanár és a növendék számára, hogy a játékosság és leleményesség által fejlessze tudását, érzelmi színskáláját. Megismerhetik a vokális zenecsinálás 1800 előtti módszereit és mérlegelésre kerül a mai zeneoktatásban való alkalmazásuk esélye. Az első alkalom nagyobbik részében történeti bevezető hallható, a fennmaradó két alkalommal pedig a cantus firmus fölötti két-, három- és négyszólamú improvizációs technikák (gymel, fauxbourdon, contrapunctus, falsobordone, kánon) kipróbálása történik. A kurzus csak akkor realizálható, ha minden hangfajból jelen lesz legalább egy résztvevő.

A beszámolás formája: Gyakorlat (Aktív részvétel az előadásokon)

A továbbképzés helyszíne: Budapest Music Center (könyvtár) – 1093 Budapest, Mátyás u. 8.

A továbbképzés időpontja:
2023. november 4. szombat 15.30-18.30
2023. december 2. szombat 15.30-18.30
2024. január 6. szombat 15.30-18.30

Részvételi díj: 22 000 Ft

Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60 /10/2022.

„Trombitáljunk együtt – versenyre felkészülés” (szeptember 29-től)

26.sz. „Stílusismeret és technikaképzés alap és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzése   (30 óra)

A képzés személyes térben kerül megrendezésre

Előadók:
Simai László – Artisjus díjas trombitaművész-tanár,
Uher Bertalan – a Veszprémi Zeneiskola igazgatója, mesterpedagógus-trombitatanár

A továbbképzés témája:
A képzés kapcsolódik a XVI. Országos Lubik Imre Trombitaversenyhez.
Az előadási darab kiválasztása, az életkori és technikai ismeretek felmérésével és figyelembevételével, a hangképzés és állóképesség fejlesztése a trombita hangszeren, a szép tónusú trombitahang elérésének útjai, – befúvási és hangképzési technikák alkalmazása, a helyes színpadi jelenlét és előadás kialakítása az egyes korosztályok esetén.

A beszámolás formája:
Dolgozat, rövid reflexió megírása a képzés során megismert módszerek, stratégiák hatékonyságáról
vagy
Gyakorlati vizsga – növendék felkészítése a versenyre

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola – 1064 Budapest, Szív utca 19-21.

A továbbképzés időpontja:
2023. szeptember 29. péntek 10.00-15.00
2023. szeptember 30. szombat 10.00-14.00
2023. október 6. péntek 10.00-15.00
2023. október 7. szombat  10.00-14.00
2023. november 17-19. Zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám AMI (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 2/a.)

Részvételi díj: 22 000 Ft

Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60 /10/2022.

„Mire figyeljek versenyzéskor, mire figyeljek az előadás során?” (2023. szeptember 25-től)

24. sz. „Ki vagy Ki leszel? – zenei tehetséggondozás a művészeti nevelésben (30 óra)

A képzés személyes és online térben kerül megrendezésre!

Előadó

Dr. Stachó László – zenepszichológus, zongora- és kamarazene-tanár, egyetemi oktató

A továbbképzés témája:

A képzés kapcsolódik a XIV. Országos Mélyrézfúvós versenyhez. 

A képzés során olyan hatékony zenei figyelemirányítási módszerekkel, stratégiákkal ismerkednek meg a résztvevők, amelyek a növendékek versenyfelkészítése során döntő segítséggel bírhatnak.

Mindezek elsődleges célja a zene mondanivalójára való összpontosítás lehető leghatékonyabb megteremtése és elősegítése, valamint a lámpalázat okozó figyelemelterelő gondolatokkal való megbirkózás.

A beszámolás formája: 
Dolgozat, rövid reflexió megírása a képzés során megismert módszerek, stratégiák hatékonyságáról
vagy
gyakorlati vizsga – növendék felkészítése a versenyre

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola – 1064 Budapest, Szív u. 19-21.

A továbbképzés időpontja:
2023. szeptember 25. hétfő – 9.00-14.00
2023. november 13. hétfő – 9.00-14.00
2024. január 15. hétfő – 9.00-14.00
2024. május 31 – június 2. Kiskunfélegyházi Balázs Árpád, AMI (6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.)

Részvételi díj: 22 000 Ft

Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 12/33/2019.

„Mire figyeljek versenyzéskor, mire figyeljek az előadás során?” (2023. szeptember 25-től)

23. sz. „Ki vagy Ki leszel? – zenei tehetséggondozás a művészeti nevelésben (30 óra)

A képzés személyes és online térben kerül megrendezésre!

Előadó

Dr. Stachó László – zenepszichológus, zongora- és kamarazene-tanár, egyetemi oktató

A továbbképzés témája:

A képzés kapcsolódik a II. Országos Montág Lajos Nagybőgőversenyhez.

A képzés során olyan hatékony zenei figyelemirányítási módszerekkel, stratégiákkal ismerkednek meg a résztvevők, amelyek a növendékek versenyfelkészítése során döntő segítséggel bírhatnak.

Mindezek elsődleges célja a zene mondanivalójára való összpontosítás lehető leghatékonyabb megteremtése és elősegítése, valamint a lámpalázat okozó figyelemelterelő gondolatokkal való megbirkózás.

A beszámolás formája: 
Dolgozat, rövid reflexió megírása a képzés során megismert módszerek, stratégiák hatékonyságáról
vagy
gyakorlati vizsga – növendék felkészítése a versenyre

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola – 1064 Budapest, Szív u. 19-21.

A továbbképzés időpontja:
2023. szeptember 25. hétfő – 9.00-14.00
2023. november 13. hétfő – 9.00-14.00
2024. január 15. hétfő – 9.00-14.00
2024. április 26. Molnár Antal Zeneiskola, AMI (1071 Budapest, Damjanich u. 4.)

Részvételi díj: 22 000 Ft

Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 12/33/2019.

„Mire figyeljek versenyzéskor, mire figyeljek az előadás során?” (2023. szeptember 25-től)

22. sz. „Ki vagy Ki leszel? – zenei tehetséggondozás a művészeti nevelésben (30 óra)

A képzés személyes és online térben kerül megrendezésre!

Előadó

Dr. Stachó László – zenepszichológus, zongora- és kamarazene-tanár, egyetemi oktató

A továbbképzés témája:

A képzés kapcsolódik a XI. Országos Jeney Zoltán Fuvolaversenyhez. 

A képzés során olyan hatékony zenei figyelemirányítási módszerekkel, stratégiákkal ismerkednek meg a résztvevők, amelyek a növendékek versenyfelkészítése során döntő segítséggel bírhatnak.

Mindezek elsődleges célja a zene mondanivalójára való összpontosítás lehető leghatékonyabb megteremtése és elősegítése, valamint a lámpalázat okozó figyelemelterelő gondolatokkal való megbirkózás.

A beszámolás formája: 
Dolgozat, rövid reflexió megírása a képzés során megismert módszerek, stratégiák hatékonyságáról
vagy
gyakorlati vizsga – növendék felkészítése a versenyre

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola – 1064 Budapest, Szív u. 19-21.

A továbbképzés időpontja:
2023. szeptember 25. hétfő – 9.00-14.00
2023. november 13. hétfő – 9.00-14.00
2024. január 15. hétfő – 9.00-14.00
2024. április 12-14. Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola AMI  (7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21.)

Részvételi díj: 22 000 Ft

Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 12/33/2019.

„Mire figyeljek versenyzéskor, mire figyeljek az előadás során?” (2023. szeptember 25-től)

21. sz. „Ki vagy Ki leszel? – zenei tehetséggondozás a művészeti nevelésben (30 óra)

A képzés személyes és online térben kerül megrendezésre!

Előadó

Dr. Stachó László – zenepszichológus, zongora- és kamarazene-tanár, egyetemi oktató

A továbbképzés témája:

A képzés kapcsolódik a XIII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás versenyhez. 

A képzés során olyan hatékony zenei figyelemirányítási módszerekkel, stratégiákkal ismerkednek meg a résztvevők, amelyek a növendékek versenyfelkészítése során döntő segítséggel bírhatnak.

Mindezek elsődleges célja a zene mondanivalójára való összpontosítás lehető leghatékonyabb megteremtése és elősegítése, valamint a lámpalázat okozó figyelemelterelő gondolatokkal való megbirkózás.

A beszámolás formája: 
Dolgozat, rövid reflexió megírása a képzés során megismert módszerek, stratégiák hatékonyságáról
vagy
gyakorlati vizsga – növendék felkészítése a versenyre

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola – 1064 Budapest, Szív u. 19-21.

A továbbképzés időpontja:
2023. szeptember 25. hétfő – 9.00-14.00
2023. november 13. hétfő – 9.00-14.00
2024. január 15. hétfő – 9.00-14.00
2024. április 19-21. Csermák Antal AMI (8200 Veszprém, Megyeház tér 5.)

Részvételi díj: 22 000 Ft

Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 12/33/2019.

„Mire figyeljek versenyzéskor, mire figyeljek az előadás során?” (2023. szeptember 25-től)

20. sz. „Ki vagy Ki leszel? – zenei tehetséggondozás a művészeti nevelésben (30 óra)

A képzés személyes és online térben kerül megrendezésre!

Előadó

Dr. Stachó László – zenepszichológus, zongora- és kamarazene-tanár, egyetemi oktató

A továbbképzés témája:

A képzés kapcsolódik a XI. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duóversenyhez.

A képzés során olyan hatékony zenei figyelemirányítási módszerekkel, stratégiákkal ismerkednek meg a résztvevők, amelyek a növendékek versenyfelkészítése során döntő segítséggel bírhatnak.

Mindezek elsődleges célja a zene mondanivalójára való összpontosítás lehető leghatékonyabb megteremtése és elősegítése, valamint a lámpalázat okozó figyelemelterelő gondolatokkal való megbirkózás.

A beszámolás formája:
Dolgozat, rövid reflexió megírása a képzés során megismert módszerek, stratégiák hatékonyságáról
vagy
gyakorlati vizsga – növendék felkészítése a versenyre

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola – 1064 Budapest, Szív u. 19-21.

A továbbképzés időpontja:
2023. szeptember 25. hétfő – 9.00-14.00
2023. november 13. hétfő – 9.00-14.00
2024. január 15. hétfő – 9.00-14.00
2024. március 22-24. Liszt Ferenc Zeneiskola AMI (9022 Győr, Liszt Ferenc u. 6.)

Részvételi díj: 22 000 Ft

Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 12/33/2019.

„Mire figyeljek versenyzéskor, mire figyeljek az előadás során?” (2023. szeptember 25-től)

19. sz. „Ki vagy Ki leszel? – zenei tehetséggondozás a művészeti nevelésben (30 óra)

A képzés személyes és online térben kerül megrendezésre!

Előadó:

Dr. Stachó László – zenepszichológus, zongora- és kamarazene-tanár, egyetemi oktató

A továbbképzés témája:

A képzés kapcsolódik a XVI. Országos Gitárversenyhez.

A képzés során olyan hatékony zenei figyelemirányítási módszerekkel, stratégiákkal ismerkednek meg a résztvevők, amelyek a növendékek versenyfelkészítése során döntő segítséggel bírhatnak.

Mindezek elsődleges célja a zene mondanivalójára való összpontosítás lehető leghatékonyabb megteremtése és elősegítése, valamint a lámpalázat okozó figyelemelterelő gondolatokkal való megbirkózás.

A beszámolás formája:
Dolgozat, rövid reflexió megírása a képzés során megismert módszerek, stratégiák hatékonyságáról
vagy
gyakorlati vizsga – növendék felkészítése a versenyre

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola – 1064 Budapest, Szív u. 19-21.

A továbbképzés időpontja:
2023. szeptember 25. hétfő – 9.00-14.00
2023. november 13. hétfő – 9.00-14.00
2024. január 15. hétfő – 9.00-14.00
2024. március 8-10. Váci Bartók – Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, AMI (2600 Vác, Konstantin tér 8.)

Részvételi díj: 22 000 Ft

Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 12/33/2019.