„Örömeim, sikereim és nehézségeim a zenetanításban” – Aszalós Tünde mesterkurzusa (3. alkalom: november 20.)

22.sz. Stílusismeret és technikaképzés–alap-és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzése (30 óra)

Kedves Képzésre Jelentkező!

Tájékoztatjuk, hogy Aszalós Tünde képzésének utolsó alkalma online kerül megrendezésre (november 20.). A továbbképzésére az előzetesen bejelentkezett résztvevők e-mail címükre kapnak meghívást a bejelentkezéshez, a képzés napján. 

A képzés 10.00 – 13.00 óra között tart.

A képzésen részt vevő kamerával és mikrofonnal kell bejelentkezzen. A képzési idő utolsó szakaszában módjában van mindenkinek kérdést feltenni. A képzésen való részvételt akkor lehet igazoltnak tekinteni, ha a részt vevő a képzés tartama alatt láthatóan jelen van, ill. műszaki ok miatti kilépés után, visszalép ugyanazon a linken.

Előadó:
Aszalós Tünde zongoratanár, szaktanácsadó

A továbbképzés témája:
A zenetanítás hatékonysága és fogyatékosságai. A zenetanítás összetevő elemei: -lelki,-érzelmi,-indulati,-szellemi,-fizikai. Az amatőr és a zenei pályára készülő növendékek közötti differenciálás lehetőségei. A képzés egész ideje alatt konzultációs lehetőség biztosított.

Beszámolás formája:
Rövid reflexió írása vagy a foglalkozásokra hozott növendék felkészítése.

A továbbképzés helyszíne:
Tóth Aladár Zeneiskola 1063 Budapest, Szív u. 19-21.

A továbbképzés időpontja:
2020. szeptember 25. (péntek) 10.00 – 16.30
2020. október 9. (péntek), 10.00 -16.30
2020. november 20. (péntek), 10.00 – 13.00 – ONLINE

Részvételi díj bankszámlára utalva fizetendő, 3000 Ft./nap
Bankszámlaszám: 10103104-71280570-00000000
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!

Jelentkezni egy képzési napra itt lehet, a megfelelő képzés kiválasztásával.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017

Titkok… a minőségi fúvószene megválaszolatlan kérdései (szeptember 25-27.)

27.sz. „Muzsikáljunk együtt” – továbbképzés a kamarazenei és zenekari munka fejlesztésére (30 óra)

Előadó:
Markovics Gábor Hidas Frigyes-díjas karmester, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség (MAFUMASZ) elnökségi tagja, mesterpedagógus, a tamási Würtz Ádám Általános Iskola, és AMI intézményegység-vezetője
Sárvári József a Debreceni Zenede Ifjúsági fúvószenekarának karmestere, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának tanára
Szabó Ferenc Hidas Frigyes-díjas karmester, a győri Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának művésztanára, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke

A továbbképzés témája:
A továbbképzés a MAFUMASZ hivatalos továbbképzéséhez kapcsolódik.
1. A fúvószenekarok struktúrája, a fúvószenekari ülésrend és a hangkép kialakítása. Kis- és kezdő együttesek repertoárismerete. Fúvószenekari anyagok internetes hozzáférési lehetőségei, jogi vonatkozásai.
2. A zenekarvezető általános hangszerelési feladatai. IKT eszközök felhasználása a fúvószenekari munka során (hangszerelés, repertoár építése, fejlesztése,)
3. Zenekari vezénylés, vezérléstechnikai gyakorlatok, a fúvószenekar bemelegítő gyakorlatai.

Beszámolás formája:
Gyakorlati vizsga (vezénylés vagy hangszerelés)

A továbbképzés helyszíne:
Veres Péter Kulturális Központ, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18.

A továbbképzés időpontja:
2020. szeptember 25. (péntek) 10.00 – 17.30
2020. szeptember 26. (szombat) 10.00 – 17.30
2020. szeptember 27. (vasárnap) 10.00 – 17.30
Közreműködik a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar,
felkészítő karmester: Bekker Gyula

Minimum létszám: 10 fő

Részvételi díj: 20.000 Ft+étkezési és szállás – MAFUMASZ tagoknak: 15000 Ft (igazolt tagság esetén) + étkezési és szállás díj

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017

„Te is tudsz improvizálni?” (1. alkalom: szeptember 30.)

20.sz. Stílusismeret és technikaképzés alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzése (30 óra)

Előadó: László Éva zongoratanár

A továbbképzés témája:
Az improvizáció megváltoztatja a tanár és a diák kapcsolatát, vitálissá tágítja a tanulási folyamatokat, felszabadítja a kreativitást. Az alkotás kinyit egy kaput a tanár és a növendék számára, hogy a játékosság és leleményesség által fejlessze hangszeres tudását, érzelmi színskáláját.
A módszer létrehozói: Apagyi Mária és Lantos Ferenc.

A beszámolás formája:
Hangszeres játék, leírt kompozíciós feladatok.

A továbbképzés helyszíne:
Fischer Annie Zeneiskola, Budapest, Hollán E. u.21/b.

A továbbképzés időpontja:
2020. szeptember 30. 9.00 – 12.30
2020. október 7.; 14.; 21.; 28.; 9.00 – 12.30
2020. november 4.; 11.; 9 -12.30; 9.00 – 12.30

Részvételi díj: 20.000 Ft, illetve: 3000 Ft/nap (a helyszínen fizetendő, de regisztrációhoz kötött)

Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017

Játék?! Öröm?! – avagy az élményszerű, játékra és mozgásra épülő hangszeroktatás lehetőségei (2022. október 13-15.)

12.sz. Stílusismeret és technikaképzés alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó:
Dr. Romos Zsolt – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és gyakorlóiskolájának fuvolaművész-tanára, a Debreceni Egyetem egyetemi docense

A továbbképzés témája:
A továbbképzési program célja a hangszeres oktatásban tevékenykedő pedagógusok szakmai és módszertani ismereteinek és készségeinek megújítása, bővítése és fejlesztése. A továbbképzésben részt vevők ismerjék meg – szerezzenek átfogó elméleti és gyakorlati jártasságot – a hangszeres játék fiziológiai és pszichológiai alapjait, a mozgástanulás szakaszait, a finommotorika kialakításának állomásait, mindezek módszertani alkalmazásának lehetőségeit.

A beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió a megismert módszerekről  
(A záró ismeret-ellenőrzés módja reflexiós levél, amely a továbbképzési program tananyagának a résztvevő által választott egyik résztémájához kapcsolódva tartalmazza a résztvevő – a téma megértését, elsajátítását tükröző – gondolatait.)

A továbbképzés helyszíne:
Tóth Aladár Zeneiskola, 1063 Budapest, Szív. u 19-.21.

A továbbképzés időpontja:
2022. október 13-15. 10.00-16.30

Minimum létszám: 10 fő

Részvételi díj: 20.000 Ft, illetve 3000 Ft/nap, ami előre fizetendő
számlaszám: 10103104-71280570-00000000

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.

„Dicsérjétek az Urat!” – Az évközi idő és az Úr ünnepei egyházi zenéjének tanítása (október 26-28.)

26.sz. Stílusismeret és technikaképzés–alap-és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó:
Dr.Dobszay Ágnes a LFZE Egyházzene tanszék vezetője, egyetemi tanár
Dr. Mezei János a LFZE Egyházzene Tanszék, Budapesti Énekes Iskola zenei vezetője
Dr. Merczel György a LFZE Egyházzene tanszék tanára
Bubnó Tamás a Budapesti Énekes Iskola zenei vezetője, a Szent Efrém Férfikar karnagya
Farkas Domonkos a LFZE Egyházzene tanszék tanára, a Budapesti Énekes iskola tanára

A továbbképzés témája:
Az alap-és középfokú oktatási intézményekben oktatók és nevelők, valamint óvodapedagógusok egyházzenei ismereteinek bővítése és továbbfejlesztése. A továbbképzésben résztvevők ismerjék meg – és szerezzenek átfogó elméleti és gyakorlati jártasságot – az egyházi zene történetéről, liturgiai és művészeti-szellemi kulturális örökségéről. Ismerjék meg az egyházi zene különböző vokális és hangszeres műfajait, az évközi időre és az Úr ünnepeire komponált zeneműveket, azok alkalmazási lehetőségeit a mai iskolai és templomi gyakorlatban. Legyenek képesek a megszerzett ismereteket az egyes korosztályok számára élményszerűen átadni.

A beszámolás formája:
Hangszeres játék

A továbbképzés helyszíne:
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium, 2500 Esztergom, Bottyán J. u.10.

A továbbképzés időpontja:
2020. október 26-27-28. 9.00-17.30

Részvételi díj: 20.000 Ft + szállás és étkezés

Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017

Zongora mesterkurzus a IV. „Babszimpózium”-hoz kapcsolódva (2021. október 14-16.)

21.sz. Stílusismeret és technikaképzés–alap-és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadók:
dr. habil Eckhardt Gábor zongoraművész -tanár, LFZE egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Orsolya zongoraművész-tanár, LFZE egyetemi docens PhD, DSc
Taraszova Marianna zongoraművész-tanár, Kodály Zoltán Zeneműv.Szakgimn.és Zeneisk. AMI, tanszakvezető Fekete László Zeneiskola zongoratanár
H. Kürtösi Mónika zongoratanár, zenetörténész, Kalász Alapfokú Művészeti Iskola
dr. Ribiczey Nóra pszichológus, ELTE egyetemi adjunktus

A továbbképzés témája:
A képzés kapcsolódik a XII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Versenyhez. A szimpózium általános pedagógiai és szakmódszertani témákban neves előadók segítségével gazdagítja és támogatja a résztvevő zenepedagógusok módszertani kultúrájának bővítését, valamint a zenetanári professzió megerősítését. A képzés célja változatos tanulási tevékenységi formák alkalmazásával: gyakorlati ismeretek átadása, valamint aktuális zenepedagógiai kérdések feldolgozása.

A beszámolás formája:
Rövid reflexió írása vagy a foglalkozásokra növendék felkészítése.

A továbbképzés helyszíne: HELYSZÍNVÁLTOZÁS!
Kodály Zoltán Emlékmúzeum, 1062 Budapest, Andrássy út 87-89.

Minimumlétszám: 10 fő

A RÉSZVÉTEL MINDEN ESETBEN ELŐZETES REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!
A rendezvény egész ideje alatt a maszk használata kötelező!

A képzés díja: 20 000 Ft
Napi jegy: 3000 Ft / alkalom

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017