Továbbképzéseinket a pandémia idején is megtartjuk – személyesen vagy az online térben

Kedves Kolléganő/Kolléga!

A Metronom Közhasznú Nonprofit Kft. 2020.szeptember 1-től ismét a megszokott módon szervezi és rendezi meg továbbképzéseit, melyekre folyamatosan várjuk jelentkezéseiket. A képzéseink alatt arra kérjük Önöket, tartsák be a javasolt óvintézkedéseket : viseljenek maszkot, belépéskor használják a kihelyezett kézfertőtlenítőt, és tartsák meg a másfél méteres biztonsági távolságot.

Amennyiben a járványügyi helyzet miatt a fizikai jelenlét akadályokba ütközne, képzéseinket az online térben tartjuk meg.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a járványhelyzet miatt korábban elmaradt képzéseinket új időpontokban tartjuk meg, valamint figyelmükbe ajánljuk új képzéseinket is.

Kérjük továbbá, hogy csak egészségesen látogassák továbbképzéseinket!

Megértésüket köszönjük!

Magyar Margit
ügyvezető
2020.szeptember 1.

Megújul A hangok világa – júliustól rendelhető az új Szolfézskönyv 1. kötete

Dobszay László jogutódjainak hozzájárulásával, az ország legkiválóbb szolfézstanárainak közreműködésével megújul A hangok világa, és Szolfézskönyv zeneiskolásoknak címen jelenik meg, illeszkedve az alapfokú szolfézstantervhez és a zeneiskolai szolfézsoktatás jelenlegi lehetőségeihez, és a negyedik osztályt követő alapvizsgához. A zenei anyagot az új tankönyv főként hangszeres táncokkal és egyéb – a törzsanyaghoz zenei szempontból kapcsolódó – műzenei szemelvényekkel gazdagítja. A műzenei példák válogatásánál figyelembe vették a hangszeres iskolák anyagát, amivel erősíteni kívánják a hangszeroktatás és a szolfézs kapcsolatát. A feladatokat ­a tanult dalokhoz szorosan kapcsolódó zenehallgatási anyagok színesítik.

Megjelenésében is megújult a sorozat: nagyobb méretű kották, szellősebb elrendezés, tájékozódást segítő piktogramok, színes illusztrációk, a gyerekek számára jól áttekinthető és vonzó grafikai megjelenés.

Az 1. kötet próbakiadását a 2019/2020-as tanévben országszerte több mint húsz tanár és mintegy 500 tanuló tesztelte. A visszajelzések figyelembevételével kialakított végleges változatot 2020 júliusától lehet megrendelni. A további kötetek évente jelennek meg, lehetővé téve a folyamatos átállást az új kiadásra.

A kötetek teljes tartalma – kiegészítve a tanulást és tanítást segítő további anyagokkal, kottákkal, hangfelvételekkel és videókkal – online is elérhető lesz, a tanároknak szóló Útmutató új, a megújult sorozat tartalmához illeszkedő online kiadásával együtt.

A tanári igényeket figyelembe véve, a megújult sorozat mellett A hangok világa eredeti változatát is meg lehet vásárolni. Az ehhez készült útmutató füzetek javított és aktualizált kiadása már 2019 novembere óta egykötetes kézikönyv formájában érhető el.

Bővebb információ itt olvasható.

Megjelent Dobszay László szolfézstankönyv-sorozatának felújított, tanári útmutatóval ellátott formája

A hangok világa című hatkötetes szolfézstankönyv-sorozat eredetileg 1966 és 1972 között jelent meg. A sorozat minden kötetéhez tanári Útmutató is készült, amelyek a tankönyvekkel párhuzamosan láttak napvilágot. Az Útmutató kötetei nem csupán a tankönyvi példák magyarázatát és a feladatok megoldását tartalmazzák, nem is egyszerűen alkalmas pedagógiai módszereket ajánlanak a tanárok figyelmébe, hanem egy átfogó zenei-pedagógiai koncepciót mutatnak be: egy olyan koncepciót, amely az elmúlt fél évszázad során döntő módon járult hozzá a magyarországi alapfokú zeneoktatás világszerte csodált színvonalához.

Az új kiadás az Útmutató hat kötetét egyetlen, jól használható és megjelenésében is megújult, korszerű kézikönyvben egyesíti. A helyenként régiesnek ható fogalmazásmódot modernizálva a teljes szöveg- és kottaanyagot újratördelte a kiadó. Az egy-egy témához közvetlenül kapcsolódó legfontosabb új kiadványokra szerkesztői jegyzetben hívja fel az olvasó figyelmét.

A megújult Útmutató így már nemcsak a zeneiskolai szolfézstanárok mindennapi munkájának segédanyaga, hanem Dobszay László széles látókörű és időtálló zenei-pedagógiai koncepciójának leghitelesebb tanúja is.

Megrendelhető itt.