Játszani is engedd! (Hangok mindenhol laknak) – Metronomképzés

Játszani is engedd! (Hangok mindenhol laknak)

1.sz. „Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani
továbbképzés (30 óra)

A képzés személyes és online térben kerül megrendezésre!

Előadók
Kiss Bea – Artisjus-díjas fuvolaművész és -tanár, Járdányi Pál Zeneiskola, Budapest
Dr. Tornyai Péter – Junior Prima- és Artisjus-díjas zeneszerző, egyetemi oktató, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest
Tornyainé Dóry Zsuzsa – gordonkatanár, Bartók–Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Vác
Dr. Stachó László – zenepedagógus és -pszichológus, egyetemi oktató LFZTE, Budapest

A továbbképzés témája:
A képzés során olyan pedagógiai szemlélettel ismerkednek meg a résztvevők, mely élményközpontú,
interaktív és játékos módon hozza közel a gyermekek számára a zene és zenélés lényegét. A Kiss Bea
fuvolaművész és -tanár által megalkotott kezdőpedagógiai módszertan a zenei átélés és átérzés
képességének fejlesztése során nagyban épít a gyermekek gazdag képzeletvilágára és természetes
alkotókedvükre. A továbbképzésben a Hangok mindenhol laknak kötetsorozata – Kiss Bea: Hangok
mindenhol laknak 1–2. és Tornyai Péter Szakácskönyve – kapcsán az improvizáció legegyszerűbb
játékaitól vezetjük el a résztvevőket olyan zeneszerzői játékszabályokig, melyek már a kezdők lépéseit
is varázslatos zenei világba vezetik, s arra tanítanak, hogy a kezdetektől fogva érdemes a
muzsikáláshoz a játékot megillető komoly szabadsággal közelíteni. A képzés gyakorlati részt is
tartalmaz és minden hangszertanár-kolléga, valamint szolfézst/zeneelméletet/zeneismeretet tanító
kollégák számára is nyitott.

A beszámolás formája: Dolgozat, rövid reflexió megírása a képzés során megismert módszerek, stratégiák hatékonyságáról

A továbbképzés helyszíne:
Tóth Aladár Zeneiskola – 1064 Budapest, Szív u. 19-21.

A továbbképzés időpontja:
2024. január 26. 9:30-12:30, 13:30-16:30
2024. február 5. 9:30-12:30, 13:30-16:30
2024. március 8. 9:30-12:30, 13:30-16:30
2024. március 18. 9:30-12:30, 13:30-16:30

RÉSZVÉTELI DÍJ A TELJES KURZUSRA: 30.000 Ft.
A képzés végén tanúsítvány kiadására kerül sor. 
A tanúsítvány kiadásának feltétele az előadásokról írt reflektív dolgozat. Terjedelem: min. 2 A4 oldal,
sorkizárt, Times New Roman 11-es betűtípus, 1,5 sortávolság, kék tintával aláírva,
visszaszkennelve megküldeni.

NAPI JEGY: 5000 Ft/nap – a részvételről 5 órás igazolás kerül kiadásra.
Egy képzési napra itt tud jelentkezni!
A képzési nap díját a jelentkezéssel együtt legkésőbb a képzési nap előtt 2 nappal kell befizetni a
következő számlaszámra: MBH Bank Nyrt. 10103104-71280570-000000000
Közlemény: 1.tf. és a jelentkező neve!

Minimum létszám: 10 fő
Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.