„Játék?! Öröm?! Rend!?” avagy az élményszerű – éneklésre, játékra és mozgásra épülő -hangszeroktatás lehetőségei – Metronomképzés

„Játék?! Öröm?! Rend!?” avagy az élményszerű – éneklésre, játékra és mozgásra épülő -hangszeroktatás lehetőségei

9.sz.Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó : Dr. Romos Zsolt–  fuvolaművész-tanár, egyetemi docens

A továbbképzés témája A továbbképzési program célja a hangszeres oktatásban dolgozó pedagógusok szakmai és módszertani ismereteinek és készségeinek megújítása, bővítése és fejlesztése. A továbbképzésben részt vevők ismerjék meg – és szerezzenek átfogó elméleti és gyakorlati jártasságot – a hangszeres játék fiziológiai és pszichológiai alapjait, a mozgástanulás szakaszait, a finommotorika kialakításának állomásait, az élményszerű hangszeroktatás, a tiszta örömforrás felfedezésének lehetőségeit, mindezek módszertani alkalmazását.

Beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió megismert módszerekről, a továbbképzési program 
tananyagának egésze vagy egyik résztémájához kapcsolódva tartalmazza a résztvevő – a téma megértését, elsajátítását tükröző – gondolatait.

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása.

A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola (1063 Budapest, Szív u. 19-21.) ONLINE

A továbbképzés időpontja: 
2023. április 27. 9.30 -15.30 óra között

2023. április 28.  9.30 -15.30 óra között

2023. április 29.  9.30 -17.00 óra között

Részvételi díj: 20.000 Ft   
Minimum létszám: 10 fő

A képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.