„Az élő GREGORIÁN” – későbbi időpontban kerül megrendezésre! – Metronomképzés

„Az élő GREGORIÁN” – későbbi időpontban kerül megrendezésre!

4.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

A képzés személyes térben kerül megrendezésre!

Előadók:
Dobszay Ágnes– LFZE-Egyházzenei Tanszék tanszékvezetője, egyházzenetörténész
Farkas Domonkos  -Egyházzenész, a Gödöllői Premontrei Apátság zenei vezetője
Szoliva Gábriel – Egyházzenész, a pasaréti templom szkólavezetője
Medgyessy S. Norbert – PPKE BTK Történettudományi Intézet habitált docense, Művelődés történész
Kovács László – Egyházzenész

A továbbképzés témája: A képzés célja az alap-és középfokú oktatási intézményekben oktatók és nevelők, egyházzenei ismereteinek bővítése és továbbfejlesztése. A gregorián ének kétségtelenül a középkorban élte fénykorát, ám az Egyház mind a mai napig a liturgia saját zenéjeként tekint rá. Lehetséges-e ma a gregoriánt zenei anyanyelvként beszélni? Milyen lehetőségeket rejt az iskolai oktatásban (énekórán, hittanórán, szolfézsórán, irodalomórán vagy történelemórán) a gregorián ének? Milyen zene- és művészettörténeti kapcsolatok rejlenek a liturgikus énekekben? A továbbképzés programja egyszerre kínál háttértudást, gyakorlati ismereteket és könnyen alkalmazható technikákat azoknak, akik a gregorián éneket zenei anyanyelvként szeretnék átadni a felnövekvő nemzedéknek a templomban és az iskolában. A képzésre bárki jelentkezhet, aki a téma iránt érdeklődik.

Beszámolás formája: Gyakorlati vizsga

A továbbképzés időpontja:
2023. október 29.-31. között  9.00 -17.30 ó között

A továbbképzés helyszíne: Mátraverebély -Szentkút – 3077  Mátraverebély

Részvételi díj: 20.000 Ft + szállás, étkezés díja
Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.