Játék?! Öröm?! – avagy az élményszerű, játékra és mozgásra épülő hangszeroktatás lehetőségei (2022. október 13-15.) – Metronomképzés

Játék?! Öröm?! – avagy az élményszerű, játékra és mozgásra épülő hangszeroktatás lehetőségei (2022. október 13-15.)

12.sz. Stílusismeret és technikaképzés alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó:
Dr. Romos Zsolt – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és gyakorlóiskolájának fuvolaművész-tanára, a Debreceni Egyetem egyetemi docense

A továbbképzés témája:
A továbbképzési program célja a hangszeres oktatásban tevékenykedő pedagógusok szakmai és módszertani ismereteinek és készségeinek megújítása, bővítése és fejlesztése. A továbbképzésben részt vevők ismerjék meg – szerezzenek átfogó elméleti és gyakorlati jártasságot – a hangszeres játék fiziológiai és pszichológiai alapjait, a mozgástanulás szakaszait, a finommotorika kialakításának állomásait, mindezek módszertani alkalmazásának lehetőségeit.

A beszámolás formája: Dolgozat rövid reflexió a megismert módszerekről  
(A záró ismeret-ellenőrzés módja reflexiós levél, amely a továbbképzési program tananyagának a résztvevő által választott egyik résztémájához kapcsolódva tartalmazza a résztvevő – a téma megértését, elsajátítását tükröző – gondolatait.)

A továbbképzés helyszíne:
Tóth Aladár Zeneiskola, 1063 Budapest, Szív. u 19-.21.

A továbbképzés időpontja:
2022. október 13-15. 10.00-16.30

Minimum létszám: 10 fő

Részvételi díj: 20.000 Ft, illetve 3000 Ft/nap, ami előre fizetendő
számlaszám: 10103104-71280570-00000000

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 60/10/2022.