„Dicsérjétek az Urat!” – Az évközi idő és az Úr ünnepei egyházi zenéjének tanítása (október 26-28.) – Metronomképzés

„Dicsérjétek az Urat!” – Az évközi idő és az Úr ünnepei egyházi zenéjének tanítása (október 26-28.)

26.sz. Stílusismeret és technikaképzés–alap-és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés (30 óra)

Előadó:
Dr.Dobszay Ágnes a LFZE Egyházzene tanszék vezetője, egyetemi tanár
Dr. Mezei János a LFZE Egyházzene Tanszék, Budapesti Énekes Iskola zenei vezetője
Dr. Merczel György a LFZE Egyházzene tanszék tanára
Bubnó Tamás a Budapesti Énekes Iskola zenei vezetője, a Szent Efrém Férfikar karnagya
Farkas Domonkos a LFZE Egyházzene tanszék tanára, a Budapesti Énekes iskola tanára

A továbbképzés témája:
Az alap-és középfokú oktatási intézményekben oktatók és nevelők, valamint óvodapedagógusok egyházzenei ismereteinek bővítése és továbbfejlesztése. A továbbképzésben résztvevők ismerjék meg – és szerezzenek átfogó elméleti és gyakorlati jártasságot – az egyházi zene történetéről, liturgiai és művészeti-szellemi kulturális örökségéről. Ismerjék meg az egyházi zene különböző vokális és hangszeres műfajait, az évközi időre és az Úr ünnepeire komponált zeneműveket, azok alkalmazási lehetőségeit a mai iskolai és templomi gyakorlatban. Legyenek képesek a megszerzett ismereteket az egyes korosztályok számára élményszerűen átadni.

A beszámolás formája:
Hangszeres játék

A továbbképzés helyszíne:
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium, 2500 Esztergom, Bottyán J. u.10.

A továbbképzés időpontja:
2020. október 26-27-28. 9.00-17.30

Részvételi díj: 20.000 Ft + szállás és étkezés

Minimum létszám: 10 fő

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017