Megújul A hangok világa – júliustól rendelhető az új Szolfézskönyv 1. kötete – Metronomképzés

Megújul A hangok világa – júliustól rendelhető az új Szolfézskönyv 1. kötete

Dobszay László jogutódjainak hozzájárulásával, az ország legkiválóbb szolfézstanárainak közreműködésével megújul A hangok világa, és Szolfézskönyv zeneiskolásoknak címen jelenik meg, illeszkedve az alapfokú szolfézstantervhez és a zeneiskolai szolfézsoktatás jelenlegi lehetőségeihez, és a negyedik osztályt követő alapvizsgához. A zenei anyagot az új tankönyv főként hangszeres táncokkal és egyéb – a törzsanyaghoz zenei szempontból kapcsolódó – műzenei szemelvényekkel gazdagítja. A műzenei példák válogatásánál figyelembe vették a hangszeres iskolák anyagát, amivel erősíteni kívánják a hangszeroktatás és a szolfézs kapcsolatát. A feladatokat ­a tanult dalokhoz szorosan kapcsolódó zenehallgatási anyagok színesítik.

Megjelenésében is megújult a sorozat: nagyobb méretű kották, szellősebb elrendezés, tájékozódást segítő piktogramok, színes illusztrációk, a gyerekek számára jól áttekinthető és vonzó grafikai megjelenés.

Az 1. kötet próbakiadását a 2019/2020-as tanévben országszerte több mint húsz tanár és mintegy 500 tanuló tesztelte. A visszajelzések figyelembevételével kialakított végleges változatot 2020 júliusától lehet megrendelni. A további kötetek évente jelennek meg, lehetővé téve a folyamatos átállást az új kiadásra.

A kötetek teljes tartalma – kiegészítve a tanulást és tanítást segítő további anyagokkal, kottákkal, hangfelvételekkel és videókkal – online is elérhető lesz, a tanároknak szóló Útmutató új, a megújult sorozat tartalmához illeszkedő online kiadásával együtt.

A tanári igényeket figyelembe véve, a megújult sorozat mellett A hangok világa eredeti változatát is meg lehet vásárolni. Az ehhez készült útmutató füzetek javított és aktualizált kiadása már 2019 novembere óta egykötetes kézikönyv formájában érhető el.

Bővebb információ itt olvasható.